MestralWPEdifici Mestral
Parc Sanitari Pere Virgili
Esteve Terradas, 30
08023 Barcelona
Tel. 93 551 57 00
Fax 93 259 41 01
infocsb@catsalut.cat

Portal de transparència

Data actualització: juny 2015
Propera actualització segons normativa