Presentació de l’aplicació del Pla nacional d’urgències a la ciutat de Barcelona

• El director del Servei Català de la Salut ha presentat l’aplicació de les línies prioritàries del Pla nacional d’urgències de Catalunya (PLANUC) a la ciutat de Barcelona

• S’hi ha destacat les accions més rellevants a partir dels 10 eixos generals d’actuació, com ara la consolidació de la xarxa de CUAP, la creació de nous ESIC, l’atenció del pacient fràgil i complex, ja sigui a domicili o a una residència

El director del Servei Català de la Salut, David Elvira, ha presentat aquest matí les línies principals del Pla nacional d’urgències de Catalunya (PLANUC) a la ciutat de Barcelona, com a concreció de la presentació que va fer el conseller de salut, Antoni Comín, el passat 12 d’abril. La sessió s’ha dut a terme al davant de diversos professionals sanitaris de la ciutat, a la sala Geron del Parc Sanitari Pere Virgili.

IMG_8991
El PLANUC a la ciutat de Barcelona es desplega a partir dels 10 àmbits d’actuació generals i concreta les accions específiques per a la ciutat, amb una visió d’integrar les polítiques d’atenció a la salut, entre les quals es poden destacar:
• Reforç del model de centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) a la ciutat, per comptar amb una xarxa homogènia de professionals qualificats, adequació d’estructures, resolució, horaris, accessibilitat i cartera de serveis.
• Per tal de procurar l’atenció en el dispositiu més adequat s’insistirà en la selecció i derivació de pacients, especialment amb la creació de nous espais per a la millora de l’atenció del pacient fràgil i complex, ja sigui a domicili o a la residència. També caldrà una relació estreta amb l’àmbit social
• Protagonisme creixent de l’atenció primària de Barcelona, que ha passat a gestionar els CUAP des del 2008, i que el 2016 assumeix l‘atenció continuada domiciliària (ACD) les nits i els festius, i ara assumeix el primer ESIC (2017).

• Potenciació del  paper del 061 CatSalut Respon i dels beneficis que té per a la ciutadania emprar aquest servei per fer ús del recurs més adequat.
Consolidació del SEM en aspectes com ara l’acord estratègic (CUAP-hospitals-SEM) segons el qual el SEM deriva als CUAP el 40% de l’activitat (80% nivells IV i V), o l’orientació de la Sala Barcelona del SEM com nou model de suport a la integració de processos i recursos
• Desenvolupament de plans específics per a cada hospital, amb l’objectiu que cap malalt quedi pendent d’ingrés més de 24h d’acord amb les línies generals marcades al Pla nacional d’urgències de Catalunya
• Reconeixement de la importància de l’àmbit sociosanitari per a l’atenció urgent, per la seva relació amb els altres recursos (primària, CUAP, hospitals, ESIC), la integració al territori, i pensant en una estratègia de modernització

• Vertebració de les polítiques d’atenció domiciliària, amb una estratègia clara de treure dels hospitals pacients que poden estar a casa o a les residències, amb un paper important de l’hospitalització a domicili
• Consolidació dels codis d’emergència en marxa (infart, politrauma, ictus, sèpsia greu, suïcidi, malalt agitat)
• Desenvolupament de plans específics per a pacients amb necessitats específiques
• Creació i aplicació d’un model d’atenció residencial a la ciutat, amb un primer nivell assistencial garantit per l’atenció primària i una cartera especialitzada amb participació d’altres recursos (EAR, PADES i HADO).

En aquesta sessió s’ha evidenciat que la ciutat de Barcelona compta amb un model d’atenció a les urgències que està en funcionament des de fa temps, el qual cal consolidar i potenciar dins el marc del Pla nacional d’urgències de Catalunya

PLANUC

Document de la presentació