CONSELL  DE  SALUT

Consell de Salut és l’òrgan de participació comunitària, format per representants de la Generalitat de Catalunya, dels consells comarcals, dels ajuntaments, de les corporacions de professionals sanitaris i les organitzacions sindicals, empresarials i de consumidors i usuaris més representatives, es reuneix, com a mínim, dos cops l’any.

Les seves funcions principals, entre d’altres, són: l’assessorament, consulta, seguiment i supervisió de l’activitat del Consorci, la formulació de propostes i la verificació que les actuacions s’adeqüin a la normativa sanitària i es desenvolupin d’acord amb les necessitats socials i les possibilitats econòmiques del sector públic,  la promoció de la participació de la comunitat en els centres i els establiments sanitaris, i conèixer i informar el pressupost i la memòria, prèviament a la seva aprovació.

Composició:

Presidència

David Elvira Martínez (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Secretari d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut

Vicepresidència

Jaume Estany i Ricart (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Gerent del Consorci Sanitari de Barcelona

Vocals

Jordi Goixens Muñoz (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Director de l’Assessoria Jurídica i Recursos Humans.
Secretaria del Consorci Sanitari de Barcelona
Actua com a Secretari

Cristina Pérez Carbí (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Subdirectora de Coordinació Salut Pública

Aina Plaza Tesías (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Directora d’Estratègia i Comunicació RSB

Laura Pérez Castaño (en representació de la Diputació de Barcelona)
Vocal de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Atenció a les Persones

Jordi Coronas Martorell (en representació dels Consells Comarcals)
Conseller comarcal del Barcelonès

Josep M. Montaner Martorell (en representació dels Consells Comarcals)
Conseller comarcal del Barcelonès

Josep Martí Valls (en representació de l’Ajuntament de Barcelona)

Gemma Tarafa Orpinell (en representació de l’Ajuntament de Barcelona)
Comissionada de Salut

Juan Cobacho Marín (en representació de les organitzacions sindicals)
UGT

José Manuel Sancho Lara (en representació de les organitzacions sindicals)
CCOO

Leonor Ancochea Serraïma (en representació de corporacions de professionals sanitaris)
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Francisca Aranzana Martínez (en representació de corporacions de professionals sanitaris)
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona

Begoña Martí Cañiz (en representació de corporacions de professionals sanitaris)
Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona

Rafael Ruiz Riera (en representació dels proveïdors de serveis sanitaris)
ICS

Mercé Laborda Gil (en representació de les associacions de consumidors i usuaris)
Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat

Matilde Torralba Navío (en representació de les associacions de consumidors i usuaris)
Associació de consumidors de la província de Barcelona

Rosa Masriera Raventós (en representació de les associacions de malalts)
Associació de Malalts Fundació Esclerosi Múltiple

Marcela Güell Cid (en representació de les associacions de veïns)
Confederació d’associacions veïnals de Catalunya

Pendent (en representació Consell consultiu de coordinació Salut Pública)

Pendent (en representació dels proveïdors de serveis sanitaris)

Pendent (en representació de les Organitzacions empresarials

Pendent (en representació de les Organitzacions empresarials

Pendent (persona de reconegut prestigi)

Pendent (persona de reconegut prestigi)

Data d’actualització: juliol 2016
Propera actualització segons normativa