El Departament de Salut i l’Ajuntament de Barcelona prioritzen les inversions en salut per als barris amb més necessitats

Dotat amb més de 187 milions d’euros, el nou Conveni d’inversions sanitàries 2016-2023 preveu 37 actuacions, 20 de les quals són equipaments nous

  • El conveni fa una aposta clara per l’atenció primària i l’atenció a la salut mental i addiccions

El Departament de Salut, el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona han firmat avui un nou conveni de col•laboració per millorar la qualitat de la xarxa sanitària de la ciutat durant el període 2016-2023. Dotat amb més de 187 milions d’euros, el conveni impulsa de manera prioritàries actuacions en infraestructures en barris amb major necessitats, en aquest sentit, el gruix de les inversions es concentraran en centres que donen servei als barris amb pitjors indicadors socioeconòmics i de salut. També prioritza l’atenció primària, que aglutinarà el 38% de les actuacions, i la salut mental i les addiccions, que en concentraran el 32%. Paral•lelament, es treballarà per reforçar la provisió pública de l’atenció sanitària, especialment en les línies assistencials amb menys presència d’entitats públiques com la sociosanitària.

En total, el conveni preveu 37 actuacions, 20 de les quals són equipaments nous. Les principals intervencions es concentren en quatre grans àmbits: l’atenció primària i comunitària; l’atenció sociosanitària; l’atenció a la salut mental i les addiccions, i l’atenció especialitzada.

En la presentació de les accions principals del conveni, el conseller de Salut, Antoni Comín, ha posat en valor la coincidència de les prioritats estratègiques de la Generalitat i de l’Ajuntament, com són la lluita contra les desigualtats en salut i l’abordatge de les seves causes i conseqüències. “Volem un sistema assistencial sensible a actuar en aquells barris amb pitjors indicadors de salut i aquesta política d’inversió n’és la mostra”, ha apuntat Comín abans d’indicar altres criteris amb què s’ha elaborat aquest planificació: prioritzar la provisió pública dels serveis, reforçar el paper de l’atenció primària i fomentar l’atenció integrada en salut, des de la vessants social i sanitària. El titular de Salut també ha emfatitzat que aquest conveni és “un pas rellevant o el graó d’una escala que ha de continuar amb més actuacions en el futur”.

Per la seva banda, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l’ha destacat com “un dels principals acords institucionals de mandat”, mentre que el director del Servei Català de la Salut, David Elvira, ha parlat del conveni com l’eina que ha de permetre “avançar junts cap a la millora de la qualitat dels serveis de la salut i per fer front a les desigualtat en salut”. Per últim, la comissionada de Salut de l’Ajuntament barceloní, Gemma Tarafa, ha afegit altres principis directors del conveni, com ara la renovació d’equips tecnològics.

Atenció primària de salut
En matèria d’atenció primària, es vol continuar l’estratègia de millora de la xarxa, i la seva adequació als creixements poblacionals per mitjà de la construcció de centres nous, l’ampliació d’altres centres o la modernització d’equipaments.

En aquest sentit, destaca el compromís de construir centres nous com el CAP Barceloneta, el CAP Fort Pienc – Eixample Dreta Sud, el CAP Badal i el CAP Parc i Llacuna del Poblenou. També cal subratllar la remodelació d’alguns centres, com la que es durà a terme al CAP Bon Pastor, que incorporarà un espai per activitats de salut comunitària, o l’adequació dels CUAP de Ciutat Vella i Gràcia, entre d’altres.

Atenció sociosanitària
L’atenció sociosanitària a la ciutat de Barcelona també es veurà afavorida amb la construcció d’equipaments nous i la millora de l’ordenació, l’accessibilitat i els serveis per a la ciutadania.

En aquest àmbit, destaca la previsió de construir un nou centre sociosanitari públic per apropar places sociosanitàries a l’Àrea Integral de Salut  Barcelona Esquerra, així com també la pròxima reobertura dels espais del Centre Fòrum per apropar els serveis que donen cobertura a la població de Ciutat Vella i Sant Martí.

Salut mental i addicions
En matèria de salut mental, per primera vegada en aquest àmbit, el conveni integra els centres d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) amb actuacions de millora d’infraestructures a quatre centres: les ampliacions del CAS Fòrum i del CAS de la Barceloneta, el nou CAS Baluard i el nou CAS Nou Barris. D’altra banda, també destaquen els nous espais dels centres de salut mental d’adults i infanto-juvenils de l’Eixample que es preveu integrar a les instal•lacions del CAP Manso.

Atenció especialitzada
Finalment, en l’atenció especialitzada es prioritza continuar amb la millora dels hospitals de la ciutat, en el marc dels plans de millora de cada centre, i amb la renovació d’equipaments. De totes les intervencions previstes, destaquen les de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron on s’ampliaran les Urgències de Traumatologia; s’equiparà el Bloc Quirúrgic i la Unitat de Cures Intensives (UCI) General i es millorarà l’Àrea Maternoinfantil, entre altres actuacions. A l’Hospital del Mar es construeixen les noves urgències i una nova maternitat, i a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es construirà un nou edifici de recerca i es milloren les instal•lacions d’atenció a les addiccions.

El conveni determina també un seguit d’actuacions de les quals caldrà estudiar la viabilitat en comissions específiques, incloent la segona fase d’obres de l’Hospital del Mar, el nou edifici de consultes externes de la Vall d’Hebron, o l’ampliació de l’Hospital Clínic, entre altres; així com un llistat de futurs CAP a reformar o construir per els quals cal reservar espais a l’espera de poder disposar del pressupost en el transcurs de la vigència del conveni.

Un esforç compartit de les administracions
El 62,3% de la partida pressupostària per aquest nou conveni, que supera els 187 milions d’euros, l’aportarà el Departament de Salut, a través del Servei Català de la Salut (CatSalut); el 23,9% l’Ajuntament, i el 13,8% restant altres operadors.

Amb aquest nou conveni, el Departament de Salut, el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona continuen i amplien la modernització i millora d’infraestructures sanitàries ja iniciades en els convenis entre la Generalitat i l’Ajuntament de l’any 2004 i del període 2008-2015.

Més informació:

Nou Pacte de Ciutat BCN 2016-2023