El Consorci Sanitari de Barcelona treballa en diferents línies de coordinació entre l’atenció social i sanitària, com ara el Pla interdepartamental d’atenció in interacció social i sanitària (PIAISS), les bones pràctiques d’integració i coordinació social i sanitària, el circuit Barcelona contra la violència vers les dones o el bon tracte a la infància i adolescència, i a la gent gran.

Més informació: http://www.gencat.cat/salut/botss/html/ca/dir3609/index.html