Procediment de gestió social en l’àmbit sanitari pel COVID-19 amb la següent introducció a sota.

Objectiu: Garantir que les persones amb COVID-19 + (positiu) o pendent de resultats del SUVEC (Servei de Vigilància Epidemiològica de Catalunya) o amb aïllament preventiu per contacte, puguin disposar de la cobertura de necessitats bàsiques durant el període d’aïllament domiciliari


El Consorci Sanitari de Barcelona treballa en diferents línies de coordinació entre l’atenció social i sanitària, com ara el Pla interdepartamental d’atenció in interacció social i sanitària (PIAISS), les bones pràctiques d’integració i coordinació social i sanitària, el circuit Barcelona contra la violència vers les dones o el bon tracte a la infància i adolescència, i a la gent gran.

Més informació: http://salutintegralbcn.gencat.cat/ca/ambits/atencio-social-i-sanitaria/