Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya 2017, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda convoca el personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya per fer de representants de l’Administració a Barcelona.

Eleccions_2017
Eleccions_2017_Annex