Els EAR (equips d’atenció residencial) són dispositius sanitaris assistencials experts en geriatria que es coordinen amb els equips d’atenció primària (EAP) i els professionals sanitaris de les residències geriàtriques per a millorar l’atenció a la gent gran fràgil, ingressada en un centre geriàtric. Els EAR pertanyen al Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i reforcen els dispositius assistencials sanitaris i socials ja existents. Es caracteritzen per la seva alta accessibilitat (ampli horari, cobertura 365 dies, contacte telefònic directe, entre altres), la seva alta capacitat resolutiva i la seva capacitat d’activar els recursos de la xarxa. S’hi atenen persones amb situacions de fragilitat, cronicitat, discapacitat, dependència i pal·liació.