La targeta sanitària individual (TSI) és el document que identifica i acredita les persones com a  assegurades del Servei Català de la Salut. Permet accedir als centres i serveis de la xarxa sanitària pública i també s’ha de presentar a les farmàcies per poder obtenir els medicaments finançats pel Servei Català de la Salut. És important portar-la en els desplaçaments.

El CatSalut lliura la targeta sanitària de forma gratuïta a totes les persones empadronades a Catalunya, independentment de l’edat o la procedència. Per obtenir-la, cal demanar-la al centre d’atenció primària (CAP) corresponent per domicili o al que s’hagi triat per lliure elecció, omplint un formulari de sol·licitud.

En cas de pèrdua o robatori, si s’ha deteriorat o si la banda magnètica no funciona, es pot demanar un duplicat de la targeta a través de Tràmits gencat.

Més informació: http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/el_sistema_de_salut/la_targeta_sanitaria_individual/