El Centre d’atenció primària CAP Larrard, de Barcelona, el Centre Sociosanitari Güell del grup MUTUAM MPS i l’Hospital Dos de Maig, d’acord amb el Consorci Sanitari de Barcelona, han signat un acord de col·laboració per posar en marxa un Equip d’Atenció intermèdia integrada a les residències geriàtriques (AIIRES) als barris de Gràcia i La Salut.

Aquest nou dispositiu, en funcionament des de l’1 de març, incorpora una nova mirada en l’atenció a la cronicitat de les persones que viuen en residències i promou una integració social i sanitària mitjançant la coordinació entre els equips d’atenció primària i intermedia.

Responsables de la coordinació

Amb aquest acord es trasllada l’atenció especialitzada geriàtrica i la modalitat d’hospitalització a domicili d’Atenció intermèdia (HAD-AI) a l’àmbit residencial, ja que és la llar de moltes persones grans. D’aquí la importància que el desplegament del nou servei es faci amb la col·laboració i l’experiència de l’Hospital Dos de Maig de Barcelona.

La finalitat del dispositiu AIIRES Gràcia – La Salut és facilitar un millor servei amb un menor impacte sobre les persones residents, una gestió de recursos àgil i eficient, reduir la fragmentació del procés assistencial, evitar trasllats i ingressos innecessaris a l’hospital d’aguts i fomentar la col·laboració entre actors públics signants de l’acord.

Els objectius d’aquest dispositiu són els següents:

  • Proporcionar atenció integral en sentit holístic (social, clínic, sanitari, emocional…) a les persones residents que ho requereixin en l’indret més beneficiós per a elles.
  • Anticipar i reduir el risc de descompensació i l’aparició de situacions clíniques evitables en l’àmbit residencial promovent la prevenció i la ràpida recuperació de les persones.
  • Resoldre, preferentment les situacions que es presentin evitant trasllats innecessaris i no sempre beneficiosos.
  • Garantir la qualitat i seguretat de les transicions entre les residències i els serveis de /Salut així com el retorn.
  • Gestionar col·laborativament l’atenció sanitària que es presta a les persones residents entre els equips sanitaris de les residències, l’atenció primària, l’atenció intermèdia i l’especialitzada (i salut mental comunitària, en el seu moment).

L’acord estableix una etapa de consolidació en un termini de 6 mesos, amb els resultats de l’avaluació que faci la Taula de seguimen

Acord col·laboració PSPV, MUTUAM MPS, CSI i CSB AIIRES Gràcia – La Salut
Etiquetat a: