Atenció farmacèutica

L’atenció farmacèutica es descriu com la provisió responsable de medicaments i serveis a un pacient concret. Té com a objectius la cerca, prevenció i resolució de problemes relacionats amb els medicaments, per tal d’assolir els resultats de salut esperats i mantenir o millorar la qualitat de vida del pacient.

Actualment els centres creats per a la correcta provisió d’atenció farmacèutica als usuaris del sistema sanitari són les oficines de farmàcia, els serveis de farmàcia hospitalària i els dipòsits de medicaments.

En la següent taula es mostra el nombre de centres d’atenció farmacèutica a Barcelona ciutat

Oficines de farmàcia1.032
Serveis de farmàcia hospitalària35
Dipòsits de medicaments hospitalaris26

Quina farmàcia hi ha a prop?: http://www.farmaguia.net/desktop/

Data actualització:
Propera actualització segons normativa

Destacats

Guia d’ús de la prestació farmacèutica


TAR Farmàcies de Barcelona