Atenció farmacèutica

L’atenció farmacèutica és la participació activa del farmacèutic/a per l’assistència al pacient en la dispensació i seguiment d’un tractament farmacoterapèutic, cooperant així amb el metge/sa i altres professionals sanitaris a fi d’aconseguir resultats que millorin la qualitat de vida del pacient. També inclou la implicació del farmacèutic/a en activitats de promoció de la salut i prevenció de malalties.

D’altra banda, la prestació farmacèutica es descriu com la provisió responsable de medicaments i serveis a un pacient concret i es presta en els següents centres autoritzats per aquest fi:

Farmàcies: són establiments sanitaris dirigits per professionals farmacèutics. A més de l’adquisició i venda, elaboració i control de medicaments, realitzen tasques de promoció de la salut i prevenció de malalties.

Farmacioles: són unitats farmacèutiques en nuclis sense atenció farmacèutica (rurals, turístics, residencials o industrials). Depenen d’una farmàcia.

Serveis de farmàcia integrats als centres d’atenció primària.

Serveis d’atenció farmacèutica especialitzada dels centres de la xarxa hospitalària d’utilització pública. A més de realitzar l’atenció farmacèutica als pacients ingressats, en aquests centres dispensen als pacients en règim ambulatori els medicaments i tractaments que per les seves característiques requereixen una vigilància, supervisió i control especials.

A Barcelona ciutat actualment disposem de:

Oficines de farmàcia1.019
Serveis de farmàcia hospitalària36
Dipòsits de medicaments hospitalaris39

Quina farmàcia hi ha a prop?: http://www.farmaguia.net/desktop/

Data actualització: novembre de 2022
Propera actualització segons normativa

Destacats

Guia d’ús de la prestació farmacèutica


TAR Farmàcies de Barcelona