L’atenció hospitalària ofereix a la població els mitjans tècnics i humans de diagnòstic, tractament i rehabilitació adequats que, per la seva especialització o característiques, no pot resoldre en el nivell d’atenció primària. Constitueix el segon nivell d’atenció sanitària, conceptualment després de la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l’atenció primària.

En l’àmbit de l’atenció hospitalària especialitzada, la xarxa de proveïdors està constituïda pels centres integrats en el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (segons el Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i l’Ordre SLT/222/2012, de 17 de juliol, d’actualització de l’annex on consta la relació dels centres del SISCAT).

Dóna resposta als problemes de salut més greus i constitueix l’estructura sanitària responsable de l’atenció hospitalària programada i urgent, tant en règim d’internament com ambulatori i domiciliari, desenvolupant també funcions de promoció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència curativa i rehabilitadora, així com docència i investigació, en coordinació amb altres nivells assistencials.

La ciutat de Barcelona disposa d’una xarxa hospitalària pública que està ordenada en diferents nivells assistencials, que garanteixen una bona capacitat resolutiva i el flux de pacients quan la patologia així ho requereix.

HOSP_BCN

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Villarroel 170
08036 Barcelona
Tel.: 93 227 54 00
http://www.hospitalclinic.org

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Sant Quintí, 89
08041 Barcelona
Tel.: 93 553 71 60
http://www.santpau.es/

Hospital del Mar
Pg. Marítim, 25-29
08003 Barcelona
Tel.: 93 248 30 00
www.parcdesalutmar.cat/hospitals/hospital-del-mar/

Hospital Plató
Plató, 21
08006 Barcelona
Tel.: 93 306 99 00
http://www.hospitalplato.com/

Hospital Sant Rafael
Pg. de la Vall d’Hebron, 107
08035 Barcelona
Tel.: 93 211 25 08
http://www.hsrafael.com/

Hospitals Vall d’Hebron
Pg. de la Vall d’Hebron, 119-129
08035 Barcelona
Tel.: 93 489 30 00
http://www.vhebron.net

Hospital Universitari Sagrat Cor
Viladomat, 288
08029 Barcelona
Tel.: 93 322 11 11
http://www.hscor.com

Data actualització: juny 2016
Propera actualització segons normativa