A la ciutat de Barcelona l’atenció especialitzada i hospitalària d’aguts està ordenada en diferents nivells assistencials.

Els serveis que s’ofereixen als hospitals d’aguts són:

  • Atenció especialitzada ambulatòria (consultes externes)
  • Internament
  • Urgències
  • Hospital de dia
  • Intervencions quirúrgiques amb ingrés o sense
  • Proves diagnòstiques

Mapa dels hospitals d’aguts de Barcelona ciutat