El dia 2 d’octubre de 2018 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques (1).

D’acord amb aquesta llei, el Consorci Sanitari de Barcelona posa a disposició dels ciutadans el servei eNotum, l’eina corporativa de notificacions electròniques que permet a l’Administració pública adreçar-se a la ciutadania per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

Les notificacions electròniques permeten a la ciutadania, les empreses i les entitats rebre les notificacions oficials de la Generalitat de Catalunya per mitjans electrònics amb totes les garanties legals. Els ciutadans, però, han de donar la seva conformitat d’autorització per rebre les notificacions per aquesta via en el formulari de sol·licitud. Per a més informació sobre aquest servei (què són les notificacions electròniques, com accedir-hi o com consultar les vostres notificacions) podeu consultar el Portal de Tràmits Gencat.

Per tal que el ciutadà rebi aquesta notificació electrònica, cal que prèviament hagi assenyalat com a preferent aquest mitjà o hagi consentit la seva utilització. Per a aquest consentiment, el ciutadà ha de descarregar-se el formulari Petició genèrica (2)

(1) El Govern espanyol ha endarrerit, fins al dia 2 d’octubre de 2020, l’entrada en vigor de l’obligatorietat de la implantació completa de les obligacions d’administració electrònica aprovades a la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

(2) Al camp “Assumpte” del formulari indiqueu que va adreçada al Consorci Sanitari de Barcelona. Al camp “A on va adreçada” indiqueu Departament de Salut.