IMA logo POST ima2

L’acumulació d’esdeveniments d’afectació massiva de la població: crisi econòmica de 2008 i següents, l’atemptat del 17 d’agost de 2017 i els fets de l’1 d’octubre i següents van posar de manifest la necessitat de dotar la ciutat de Barcelona d’un Centre estable, incorporat a la xarxa pública de Salut, per la preparació, actuació i reforç de l’atenció i suport als afectats psicològics que se’n derivin de situacions similars en el futur.

Amb la intenció d’harmonitzar l’atenció (individual i col·lectiva), la formació i la recerca en Risc/Trauma psíquic derivat en les vessants sanitària, educativa i social, a afectats i a intervinents.

A aquest efecte, la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona varen acordar ( juny 2018) cooperar formalment per tal de desenvolupar-ho com a Centre d’expertesa IMA i postIMA amb els següents objectius:

  • Fixar la funció assistencial IMA i postIMA en l’àmbit de competència SISCAT i la de formació en el de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Incorporar la funció assistencial experta i de formació especialitzada de la Unitat de Trauma, crisi i conflictes de la UAB en el si del CSB.
  • Desenvolupar conjuntament activitats, eines i materials sanitaris i formatius que consolidin la base de coneixement a aplicar.
  • Consolidar i evolucionar el Model IMA i postIMA del CSB.
  • Desplegar línies de recerca IMA i postIMA que incorporin experts de l’àmbit sanitari universitari.
  • Cercar aliances estratègiques amb altres Sistemes sanitaris i Universitats i Centres estatals i internacionals d’excel·lència en la disciplina.
  • Incorporar altres administracions públiques actores en la resposta IMA i postIMA.

El Centre està constituït per la Coordinació de resposta IMA i postIMA del CSB i per la Unitat de Trauma, crisi i conflictes de la UAB

També podeu consultar el web de recursos del Centre d’Expertesa IMA i PostIMA a http://www.aisbcn.cat/imv-pla-incidents-amb-multiples-victimes/

  Imatge1   Imatge2