El CSB té dues entitats vinculades: l’Agència de Salut Pública de Barcelona i el PAMEM

Agència de Salut Pública de Barcelona

La Carta Municipal de Barcelona va conferir un mandat exprés al Consorci Sanitari de Barcelona: la creació d’un ens personalitzat de salut pública, mandat que es concreta en l’article 105 i que es verificà l’any 2002 amb la creació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (DOGC Núm. 3764, de 19.11.2002)  com a organisme autònom del CSB, amb la finalitat de dirigir i gestionar  els centres i serveis de salut pública de la ciutat de Barcelona, i a la qual s’han integrat els serveis i els recursos de l’extint Institut Municipal de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona i se li han adscrit també per part de la Generalitat part dels serveis i recursos dels serveis territorials de salut del Departament de Salut (Laboratori)

Més informació: ASPB