Jornada de bones pràctiques en transparència en salut a la ciutat de Barcelona

El dia 2 de juny de 2017 va tenir lloc, a la sala Marull de l’Hospital del Mar, la Jornada de bones pràctiques en transparència en salut a la ciutat de Barcelona, per tal de revisar les principals característiques de l’aplicació de la (Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Al llarg del matí les més de 100 persones que hi van assistir van poder comptar amb la presentació magistral de Josep Mir, membre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), que va situar l’aparició de la Llei i va posar-ne exemples d’aplicació a altres països, com ara la petició que va fer un periodista per disposar de les notes manuscrites del primer ministre finès, les quals va aconseguir.

Després es va poder comprovar la feina duta a terme pels equips de treball dels diferents àmbits (institucional, recursos humans i contractació pública), que van destacar les principals problemàtiques trobades i els dubtes que caldria aclarir en els propers temps.

La part final, sota el títol de “Mirant cap al futur” va anar a càrrec de David Elvira, director del Servei Català de la Salut (CatSalut) i va estar precedida d’una enquesta interactiva entre el públic assistent, per saber què havia destacat més fins ara en transparència en salut i on s’haurien de concentrar els esforços en transparència a partir d’ara.

Les respostes dels assistents (concentració en la publicació de retribucions fins ara i la necessitat d’incorporar la transparència en el treball diari de les organitzacions) van servir al director del CatSalut per proposar una visió que vagi més enllà de la mera aplicació de la Llei de transparència, i vincular els esforços cap al concepte de govern obert, com una manera de concebre les relacions entre la ciutadania i l’Administració pública basada en l’obertura de la informació pública, l’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva i la cocreació de polítiques públiques, i el retiment de comptes vers la ciutadania.

Jornada transparència BCN 01 Jornada transparència BCN 02

Programa

Presentacions