Programa provisional

Lloc: Biblioteca Jaume Fuster (Plaça Lesseps, 20-22)
Data: 6 d’octubre de 2016

10:30 Obertura de l’acte
David Elvira, director del Servei Català de la Salut
Pilar Magrinyà, directora general de Planificació del Departament de Salut
Gemma Tarafa, comissionada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona

10:45 Presentació de les 10 línies estratègiques del Pla de salut 2016-2020 a la ciutat de Barcelona

 • Taula 1:  Modera Montserrat Casamitjana, Consorci Sanitari de Barcelona.
  • Actuació 1. Reduir les desigualtats en salut,  prioritzant accions en els  barris identificats amb els pitjors indicadors socioeconòmics i de salut.
  • Actuació 2. Incloure l’abordatge comunitari per la millora de la salut reorientant el model d’atenció primària que afavoreixi la dimensió comunitària i contemplant les actuacions de salut pública emmarcant-lo en una estratègia de treball en xarxa i amb participació comunitària
  • Actuació 3. Garantir una sanitat pública universal, equitativa i de qualitat
  • Actuació 4. Garantir una atenció integrada social i sanitària de qualitat.
  • Actuació 5. Introduir accions orientades a la millora de la salut sexual i reproductiva i a la prevenció i atenció de les malalties de transmissió sexual.
 • Taula 2: Modera Maribel Pasarín, Agència de Salut Pública de Barcelona.
  • Actuació 6. Definir accions orientades a la millora de la salut mental de la població així com a l’atenció de les persones afectades de problemes de salut mental incloent les addiccions.
  • Actuació 7. Millorar el model de prevenció, detecció, atenció i recuperació de la violència de gènere, dels infants i de la gent gran.
  • Actuació 8. Reforçar les accions vers la millora de la salut ambiental. Control i anàlisi dels diferents elements que la conformi i establir mecanismes de comunicació i difusió cap a la població.
  • Actuació 9. Avançar en les actuacions de salut laboral per tal de millorar la salut i el benestar de les persones en relació al treball i contribuir a crear un entorn laboral que protegeixi la salut, faciliti i reforci les eleccions saludables i asseguri un tracte respectuós i just.
  • Actuació 10. Avançar en la millora dels sistemes d’informació amb eines tecnològiques de manera que permetin monitorar la salut, prioritzar i avaluar les intervencions i comunicar millor i amb transparència els resultats.

12:00 Cloenda de l’acte