La memòria d’activitat és un document d’elaboració anual on es presenta, entre d’altres temes, com es distribueix una part important dels recursos públics que es destinen a la salut dels ciutadans i el reflex de la utilització que en fan.

Més informació :

Data actualització: juliol 2022
Propera actualització segons normativa