La diversitat de proveïdors i entitats que presten serveis a la població com Barcelona va motivar la divisió de la ciutat en quatre àrees per a la seva gestió assistencial. Aquests quatre àmbits són les àrees integrals de salut (AIS), que sorgeixen per tal de millorar la coordinació i el seguiment dels pacients un cop han entrat en el sistema sanitari públic.

Les AIS són un projecte del Consorci Sanitari de Barcelona amb els proveïdors sanitaris del territori i els seus professionals, amb l’objectiu principal de millorar l’assistència sanitària a Barcelona Ciutat. Les AIS van ser definides en el marc d’unes jornades interinstitucionals, al desembre 2006, amb una àmplia participació dels diferents agents sanitaris de la ciutat. Atenent a la distribució dels fluxos naturals i el comportament dels ciutadans de la ciutat es varen definir 4 Àrees Integrals de Salut: Barcelona Nord, Barcelona Esquerra, Barcelona Dreta i Barcelona Litoral.

AIS_OK

 

Mes informació: Salut Integral Barcelona

Data actualització: febrer 2018
Propera actualització segons normativa