La ciutat de Barcelona, a efectes de planificació sanitària, es divideix en deus sectors sanitaris que, coincideixen amb la delimitació territorial dels districtes de la ciutat.

Els sectors sanitaris són l’àmbit on es desenvolupen i coordinen les activitats de promoció de la salut, prevenció de la malaltia, salut pública i assistència sociosanitària en el nivell d’atenció primària i de les especialitats mèdiques. Els sectors sanitaris estan constituïts per l’agrupació d’àrees bàsiques de salut. L’àrea bàsica de salut (ABS) és la unitat territorial elemental a través de la qual s’organitzen els serveis d’atenció primària de salut. Són unes unitats territorials formades per barris o districtes a les àrees urbanes, o per un o més municipis en l’àmbit rural.

Aquests sectors sanitaris, tal com consta al Decret 10/2013, de 3 de gener, de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut, són els següents:

  • Barcelona Ciutat Vella
  • Barcelona Eixample
  • Barcelona Sants-Montjuïc
  • Barcelona Les Corts
  • Barcelona Sarrià-Sant Gervasi
  • Barcelona Gràcia
  • Barcelona Horta-Guinardó
  • Barcelona Nou Barris
  • Barcelona Sant Andreu
  • Barcelona Sant Martí

Distrc_BCN_2015

 

També podeu consultar els catàlegs territorials i d’unitats proveïdores de la xarxa de serveis públics de salut

Data actualització: desembre 2015
Propera actualització segons normativa