CONSELL  DE  SALUT

És l’òrgan de participació comunitària, format per representants de la Generalitat de Catalunya, dels consells comarcals, dels ajuntaments, de les corporacions de professionals sanitaris i les organitzacions sindicals, empresarials i de consumidors i usuaris més representatives, es reuneix, com a mínim, dos cops l’any.

Les seves funcions principals són: l’assessorament, consulta, seguiment i supervisió de l’activitat del Consorci, la formulació de propostes i la verificació que les actuacions s’adeqüin a la normativa sanitària i es desenvolupin d’acord amb les necessitats socials i les possibilitats econòmiques del sector públic, la promoció de la participació de la comunitat en els centres i els establiments sanitaris, i conèixer i informar el pressupost i la memòria d’activitat, prèviament a la seva aprovació.

Composició:

Presidència

Meritxell Budó Pla, Secretària d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut (en representació de la Generalitat de Catalunya)

Vicepresidència

Jaume Estany i Ricart, Gerent del Consorci Sanitari de Barcelona (en representació de la Generalitat de Catalunya)

Vocals

Aina Plaza Tesías  (en representació de la Generalitat de Catalunya); suplent Anna Mompart Penina

Alba Benaque Vidal (en representació de la Generalitat de Catalunya); suplent Maria Jesús Pueyo Sanchez

Olga Delpeix Borrell (en representació de la Generalitat de Catalunya), que actua com a secretària; suplent Rosa Maria Martorell Giner

Gemma Tarafa i Orpinell (en representació de l’Ajuntament de Barcelona); suplent Carolina Recio Cáceres

Davide Malmusi (en representació de l’Ajuntament de Barcelona); suplent Albert R. García Rodríguez

Carme Borrell i Thió (en representació de l’Ajuntament de Barcelona); suplent María Isabel Pasarín Rúa

Maria Luisa d’Addabbo (en representació de l’Ajuntament de Barcelona); suplent Esther Flaquer Garcia

David Escudé Rodríguez (en representació de la Diputació Provincial de Barcelona)

Maria Angeles Moreno Fernández (en representació de les organitzacions sindicals); suplent Alex Luque Triviño.

Juan Cobacho Marín (en representació de les organitzacions sindicals); suplent Sergi Aleixandre Haro

Ramon Massaguer i Meléndez (en representació de les organitzacions empresarials); suplent Xavier Mate García

Antoni Torres Vergara (en representació de les organitzacions empresarials)

Ylenia García Navarro (en representació de les corporacions professionals sanitàries)

Paola Galbany Estragués (en representació de les corporacions professionals sanitàries); suplent Enric Mateo Viladomat

Núria Bosch Sagrera (en representació de les corporacions professionals sanitàries); suplent Guillermo Bagaría Casanova

Núria Nadal Branqué (en representació dels proveïdors de serveis sanitaris); suplent Jaume Benavent Areu

Antonio Roman Broto (en representació dels proveïdors de serveis sanitaris); suplent Xenia Acebes Roldan

Carme Sabater Sánchez (en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris)

Matilde Torralba Navío Sánchez (en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris); suplent Rosa María Torralba Navío

Rosa Masriera Raventós (en representació de les associacions de malalts )

Marcela Güell Cid (en representació de les associacions veïnals); suplent Teresa Ruiz Martínez

Pepita Rodríguez Molinet (persones de reconegut prestigi)

Cristina Martínez Bueno (persones de reconegut prestigi)

Data d’actualització: octubre 2022
Propera actualització segons normativa