El nou edifici de recerca de la Vall d’Hebron incrementarà en un 300% en la superfície destinada a la recerca dins del campus del centre. El nou espai estarà construït sobre una superfície de  16.792 m2, enfront els 4.600m2 i permetrà duplicar la superfície destinada a laboratoris de recerca, que fins ara arriba als 5.569m2.

El nou edifici, que compta amb l’impuls econòmic de la Generalitat i de la Fundació “la Caixa”, de l’hospital també albergarà un ciclotró que permetrà el desenvolupament de noves eines de diagnòstic i de tractament basades en radioisòtops, una àrea de màxima expansió a nivell internacional i de la qual Vall d’Hebron ja és un referent; així com l’última tecnologia en l’àmbit de les teràpies avançades, particularment, en teràpia gènica

El nou edifici de recerca de Vall d'Hebron incrementa en un 300% l'espai destinat a la investigació

La distribució dels espais del nou edifici de recerca de la Vall d’Hebron

L’edifici tindrà una superfície total de 16.792 m2, distribuïts de la següent manera:

  • planta -1: Suport científic i tècnic (5.435 m2). En aquest espai s’ubicarà el ciclotró que ocuparà una superfície de 810m2 i el centre de teràpies avançades, al que s’han destinat 207m2
  • planta 0: Recepció, Administració, Sala d’Actes (3.576 m2)
  • plantes 1 i 2: Laboratoris de recerca (5.569 m2)
  • Hub d’Innovació /espai reserva (2.212 m2)

Més informació: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/416611/nou-edifici-recerca-vall-dhebron-incrementa-300-percent-lespai-destinat-investigacio 

El nou edifici de recerca de Vall d’Hebron incrementa en un 300% l’espai destinat a la investigació
Etiquetat a: