Prop de 40 professionals de l’atenció urgent: AP, SUH, CUAP, SEM, At.domiciliària, Atenció al Ciutadà, PLANUC

Òrgan Tècnic d’Urgències i Emergències