Procediment de gestió social en l’àmbit sanitari pel COVID-19 amb la següent introducció a sota.

Objectiu: Garantir que les persones amb COVID-19 + (positiu) o pendent de resultats del SUVEC (Servei de Vigilància Epidemiològica de Catalunya) o amb aïllament preventiu per contacte, puguin disposar de la cobertura de necessitats bàsiques durant el període d’aïllament domiciliari


Protocol per a l’obertura del dispositiu Hotel Salut. Per donar resposta a la crisi sanitària Coronavirus SARS-CoV-2


Procediment de gestió social en l’àmbit sanitari pel COVID-19.


El Consorci Sanitari de Barcelona treballa en diferents línies de coordinació entre l’atenció social i sanitària, com ara el Pla interdepartamental d’atenció in interacció social i sanitària (PIAISS), les bones pràctiques d’integració i coordinació social i sanitària, el circuit Barcelona contra la violència vers les dones o el bon tracte a la infància i adolescència, i a la gent gran.

Més informació: http://salutintegralbcn.gencat.cat/ca/ambits/atencio-social-i-sanitaria/