Des del 2002 el CSB fa diverses anàlisis sobre els fluxos poblacionals de malalts ingressats, des de les àrees bàsiques de salut als centres hospitalaris i a l’inrevès. En grans ciutatscom Barcelona aquests processos tendeixen a trencar qualsevol intent de sectoritzar territoris i assegurar la demanda. Creiem que això és bo, perquè si bé la cooperació entre l’atenció primària i l’hospital és una línia de treball imprescindible, també ho és que l’àrea bàsica de salut (ABS) reguli fluxos segons els resultats obtinguts.

Més informació: http://catsalut.gencat.cat/ca/catsalut-territori/barcelona/publicacions/sistema-informacio-sanitaria/