Jornades de debat sobre eficàcia i seguretat en l’ús dels medicaments

Les Jornades de debat sobre eficàcia i seguretat en l’ús dels medicaments tenen lloc el primer cop el 2006, amb la voluntat de proposar un debat sobre temes actuals, controvertits i interessants per als professionals assistencials en matèria de medicaments que pugui ser d’utilitat a la pràctica clínica diària.

Actualment ja són Jornades de la RSB, en les quals el CSB participa com a membre del comitè científic i organitzador.

Més informació: http://catsalut.gencat.cat/ca/catsalut-territori/barcelona/medicaments-farmacia/jornades-debat-eficacia-seguretat-us-medicaments/

 

Jornades i sessions de treball de la Corporació Sanitària de Barcelona

Una de les principals activitats de la Corporació Sanitària de Barcelona és la de generar estat d’opinió sobre diferents temes assistencials i analitzant principalment aspectes organitzatius i de coordinació. Per fer-ho organitza jornades que acostumen a tractar temes més generals i de sistema i sessions de treball, sobre temes assistencials concrets i que serveixen per plantejar actuacions de millora.

Més informació: http://salutintegralbcn.gencat.cat/ca/Jornades/