El Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) elabora periòdicament el seu Pla de salut territorial el qual, igual que el Pla de salut de Catalunya, és l’instrument indicatiu i marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut, en l’àmbit de la ciutat.

El Pla de salut 2016-2020 dóna continuïtat a vint-i-cinc anys de planificació sanitària a Catalunya que s’han concretat en set plans de salut des que es va aprovar la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, comptant l’actual. Aquest pla pretén donar resposta als principals reptes de salut que té la nostra societat, treballant per la consolidació d’un sistema sanitari amb uns principis bàsics: públic, universal, just i centrat en les persones.

A la ciutat de Barcelona, des del 1993 s’elabora un Pla de salut de Barcelona ciutat conjuntament amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Fruit d’aquesta feina conjunta, el Pla de salut 2016-2020 concreta 10 projectes específics per a la ciutat de Barcelona:

  1. Reduir les desigualtats en salut, prioritzant accions en els barris identificats amb els pitjors indicadors socioeconòmics i de salut.
  2. Incloure l’abordatge comunitari per la millora de la salut reorientant el model d’atenció primària que afavoreixi la dimensió comunitària i contemplant les actuacions de salut pública emmarcant-lo en una estratègia de treball en xarxa i amb participació comunitària.
  3. Garantir una sanitat pública universal, equitativa i de qualitat.
  4. Garantir una atenció integrada social i sanitària.
  5. Introduir accions orientades a la millora de la salut sexual i reproductiva i a la prevenció i atenció de les malalties de transmissió sexual.
  6. Definir accions orientades a la millora de la salut mental de la població així com a l’atenció de les persones afectades de problemes de salut mental incloent les addiccions.
  7. Millorar el model de prevenció, detecció, atenció i recuperació de la violència de gènere, dels infants i de la gent gran.
  8. Reforçar les accions vers la millora de la salut ambiental. Control i anàlisi dels diferents elements que la conformen i establir mecanismes de comunicació i difusió cap a la població.
  9. Avançar en les actuacions de salut laboral per tal de millorar la salut i el benestar de les persones en relació al treball i contribuir a crear un entorn laboral que protegeixi la salut, faciliti i reforci les eleccions saludables i asseguri un tracte respectuós i just.
  10. Avançar en la millora dels sistemes d’informació amb eines tecnològiques de manera que permetin monitorar la salut, prioritzar i avaluar les intervencions i comunicar millor i amb transparència els resultats.

Més informació :
Pla de salut CSB 2016-2020

Pla de salut CSB 2011-2015

Pla de salut 2021-2025