La recepta electrònica és una eina que integra els processos de prescripció i dispensació, i incorpora mecanismes d’ús racional del medicament. El projecte s’inicia al llarg del 2009, es considera com a eina habitual de prescripció de la prestació farmacèutica en l’àmbit ambulatori. L’objectiu final és aconseguir que els pacients obtinguin tota la informació dels tractaments prescrits en qualsevol àmbit de la salut en un únic Pla de Medicació.

En el següent gràfic es mostra l’evolució de l’ús de la recepta electrònica a la ciutat de Barcelona (2010 -2014)

farma CSB

Dubtes sobre recepta electrònica? Més informació aquí  http://catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/serveis-atencio-salut/quins-serveis-ofereix-catsalut/atencio-farmaceutica/recepta-electronica/