Una de les missions del CatSalut és promoure la implicació i la coresponsabilització del ciutadà en la seva salut.  La Campanya d’educació sanitària “Medicament 360 m’agrada saber el que prenc” es difon en centres d’atenció primària (centres amb pantalles informatives) de la ciutat de Barcelona, així com en altres centres i oficines de farmàcia.

En un estudi elaborat pel CSB es conclou que la visualització d’aquesta campanya influeix en la millora de la comprensió i coneixement de termes tècnics relacionats amb els medicaments (en curs de publicació dels resultats de l’avaluació de la campanya).
Més informació: http://medicaments.gencat.cat/ca

logoMedicament360

 


El CSB participa activament en projectes d’Educació Sanitària a la Gent Gran. Es tracta de xerrades impartides per farmacèutics comunitaris, amb una temàtica relacionada amb el bon ús dels medicaments ja sigui de forma general, com concreta per tipus de condició clínica.

Les sessions també s’ofereixen des dels equips d’atenció primària a partir de 2015. Fins ara solament tenien lloc en centres cívics o casals sota l’organització del Col.legi de Farmacèutics de la ciutat de Barcelona