Hospitals d’aguts

Per la descripció de les dades d’utilització de la població resident a la ciutat de Barcelona dels hospitals d’aguts s’ha utilitzat la informació que consta al Registre del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) dels hospitals d’aguts, del CatSalut.

Altes de la població resident a la ciutat de Barcelona.
Taula de valors. Any 2010
Taula de valors. Any 2011
Taula de valors. Any 2012
Taula de valors. Any 2013
Taula de valors. Any 2014

Evolutiu de les altes en hospitals d’aguts de la població resident a la ciutat de Barcelona
Taula de valors. 2010-2014

Altes de la població resident al Sector Sanitari de Ciutat Vella.
Taula de valors. Any 2013 i 2014

Altes de la població resident al Sector Sanitari de l’Eixample.
Taula de valors. Any 2013 i 2014

Altes de la població resident al Sector Sanitari de Sants-Montjuïc.
Taula de valors. Any 2013 i 2014

Altes de la població resident al Sector Sanitari de Les Corts.
Taula de valors. Any 2013 i 2014

Altes de la població resident al Sector Sanitari de Sarri-Sant Gervasi.
Taula de valors. Any 2013 i 2014

Altes de la població resident al Sector Sanitari de Gràcia.
Taula de valors. Any 2013 i 2014

Altes de la població resident al Sector Sanitari de Horta-Guinardó.
Taula de valors. Any 2013 i 2014

Altes de la població resident al Sector Sanitari de Nou Barris.
Taula de valors. Any 2013 i 2014

Altes de la població resident al Sector Sanitari de Sant Andreu.
Taula de valors. Any 2013 i 2014

Altes de la població resident al Sector Sanitari de Sant Martí.
Taula de valors. Any 2013 i 2014


Centres sociosanitaris

Utilització de serveis sociosanitaris de la població resident a Barcelona ciutat
Taula de valors. Anys 2010-14

Utilització de serveis sociosanitaris de la població resident a Barcelona ciutat per Districtes
Taula de valors. Anys 2010-2014


Centres de salut mental

Població atesa als centres de salut mental  amb TMG i TMS resident a la ciutat de Barcelona
Taula de valors. Any 2014

Evolutiu dels episodis de salut mental dels residents a la ciutat de Barcelona segons servei
Taula de valors. Anys 2010-2014


Altra informació d’interès sobre l’ús dels serveis sanitari 

Podeu obtenir mes informació sobre l’ús des serveis sanitaris i pràctiques preventives a utilització dels  serveis a l’atenció primària de salut a través del sistema d’informació desplegat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona InfoABS

http://www.aspb.cat/quefem/documents_salut_territoris.htm