Introducció a l’Atenció Primària de Salut

L’atenció primària de salut és el primer graó d’accés de la ciutadania al sistema sanitari públic. L’atenció primària, en tant que primer punt d’accés i proveïdora de l’atenció curativa, preventiva i rehabilitadora, i la promoció de la salut de la comunitat, s’enfronta a una demanda molt important de problemes psicosocials de la població. En aquest context, l’abordatge dels problemes i les necessitats de salut requereix que els professionals de salut disposin d’una perspectiva territorial i comunitària en les seves actuacions, per tal de poder mantenir el caràcter integral de l’atenció i la capacitat de resolució i, alhora, evitar la medicalització dels problemes psicosocials.

La salut comunitària és el conjunt d’actuacions destinades a millorar la situació de salut de la comunitat en les seves dimensions físiques, psicològiques i socials, que actuen per mitjà de la capacitat col·lectiva d’adaptació positiva als canvis de l’entorn. El sistema sanitari català ha de fer de la salut comunitària una orientació fonamental de l’acció dels serveis de salut pública (Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública).

Aquesta orientació comunitària té en compte tant els elements tangibles i no tangibles de la comunitat com els seus sistemes de suport, les normes, els aspectes culturals, les institucions, les polítiques i les creences. La salut comunitària suposa que la comunitat i els professionals que hi treballen sumin esforços per tal de millorar la salut i el benestar de la comunitat i de reduir les desigualtats socials. Es tracta de:

  • Mobilitzar els actius de la comunitat, els seus sistemes de suport, normes, aspectes culturals, institucions, les polítiques i les creences.
  • Identificar i donar resposta a necessitats i determinants socials als quals estan exposats.
  • La participació de la comunitat com a protagonistes del procés.

L’Estratègia Nacional d’Atenció Primària I Salut Comunitària (Document conceptual ENAPISC 2017), que suposa la revisió i actualització de l’anterior reforma de l’atenció primària (iniciada l’any 1985 d’acord amb el Reial decret 137/84 i que finalitzà la seva implantació l’any 2003), busca impulsar un nou model d’atenció primària i salut comunitària fonamentat en el concepte integral de salut que inclogui els seus determinants socials i que la consolidi com l’eix vertebrador del sistema públic de salut.

L’any 2018 es van plantejar una sèrie de mesures a curt, mitjà i llarg termini que havien de permetre recuperar unes millors condicions de prestació del servei i situar l’atenció primària com a un àmbit clau en el sistema, per la seva centralitat i impacte comunitari. El Servei Català de la Salut va aprovar al 2019, el Pla de millores i confort als centres d’atenció primària, l’objectiu del qual era millorar deficiències estructurals i de confort en els dels  centres per a facilitar una millor desenvolupament de l’activitat dels professionals i la seva atenció als  usuaris. La posada en marxa de les actuacions vinculades van iniciar-se al mes de juny de 2019 i es va preveure que seguirien durant els següents dos anys.

L’augment continuat de la demanda de la població i la irrupció l’any 2020 de la pandèmia de la COVID-19 han fet que l’atenció primària hagi hagut d’incrementar encara més la seva activitat. En aquest context neix el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària, que es preveu que sigui vigent fins l’any 2022. Es tracta d’un projecte que engloba a tot el territori català i que ha d’ajudar a reforçar l’atenció primària per donar resposta a les noves necessitats de la població que s’han vist accentuades amb la COVID-19. L’objectiu és dimensionar l’atenció primària per donar una resposta encara més ràpida, adequada i efectiva a la ciutadania. Es busca enfortir l’atenció primària principalment en tres grans punts: l’accessibilitat en el procés d’atenció als usuaris, la resolució en el procés de resposta assistencial i la cronicitat en l’atenció integral a les persones amb malalties cròniques.

L’atenció primària al territori

La regió sanitària de Barcelona està dividida en tres àmbits territorials: Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Barcelona Ciutat. L’àmbit Barcelona Ciutat comprèn els 10 districtes de la ciutat de Barcelona, que coincideixen amb els sectors sanitaris de la ciutat.

El Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), ens públic constituït per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, adscrit al Servei Català de la Salut, exerceix les funcions de regió sanitària a la ciutat de Barcelona.

Barcelona Ciutat es troba organitzat en quatre àrees de gestió assistencial sanitària: les àrees integrals de salut (AIS) són àmbits territorials del CSB que tenen com a missió oferir una atenció integral de salut adreçada a la població, mitjançant la coordinació efectiva de les entitats (proveïdors), dels seus serveis de salut i els seus professionals. Atenent a la distribució dels fluxos assistencials s’han definit  4 Àrees Integrals de Salut: Barcelona Nord, Barcelona Esquerra, Barcelona Dreta i Barcelona Litoral.

Territorialment, les AIS estan delimitades per àrees bàsiques de salut (ABS) les quals també s’agrupen en sectors sanitaris. El Consorci Sanitari de Barcelona té 67 ABS. L’ABS és la unitat territorial elemental a través de la qual s’organitzen els serveis d’atenció primària de salut. La seva delimitació es determina en funció de factors geogràfics, demogràfics, socials i epidemiològics, particularment, en funció de l’accessibilitat de la població als serveis i de l’eficiència en l’organització dels recursos sanitaris. Cadascuna de les ABS disposa d’un equip d’atenció primària (EAP) format per diferents professionals de salut que són els encarregats de prestar la primera atenció sanitària a la població.

L’EAP presta l’atenció sanitària als centres d’atenció primària de salut (CAP), que és el primer punt d’atenció quan tenim un problema de salut o volem prevenir alguna malaltia. Al CAP s’ofereix diagnòstic i atenció als principals problemes de salut, assistència sanitària i social, i serveis de promoció de la salut, d’atenció preventiva, curativa i rehabilitadora, servei d’atenció a domicili, atenció urgent i continuada i atenció a la salut sexual i reproductiva.

La majoria d’ABS disposen d’un CAP al territori, tot i que en alguns casos diverses ABS poden compartir un mateix CAP. Actualment l’àmbit Barcelona Ciutat disposa de 54 CAP.

A la taula següent es mostren els diferents CAP i EAP que donen atenció a la població de Barcelona Ciutat. Es mostra l’AIS, el districte/sector sanitari, l’ABS a la que donen cobertura, el telèfon i l’adreça.

Centres d’atenció primària a Barcelona, 2021 (Descarregar format excel)

Àrea Integral de Salut (AIS) Districte/ Sector Sanitari Centre d’atenció primària (CAP) Àrea Bàsica de Salut (ABS) Equip d’atenció primària (EAP) Telèfon Adreça del CAP
Barcelona Dreta Eixample CAP Passeig de Sant Joan Barcelona 2H EAP 2H Passeig Sant Joan 93 265 01 17 Pg. de Sant Joan, 20, 08010 Barcelona
Barcelona Dreta Eixample CAP Roger de Flor Barcelona 2G i 2J EAP 2G Dreta Eixample i EAP 2J Monumental 93 507 03 90 Carrer de Roger de Flor, 194, 08013 Barcelona
Barcelona Dreta Eixample CAP Sagrada Família Barcelona 2I i 2K EAP 2I Sagrada Família i EAP 2K Sagrada Família 93 507 25 80 Carrer de Còrsega, 643, 08025 Barcelona
Barcelona Dreta Gràcia CAP Larrard Barcelona 6C i 6E EAP 6C Lesseps i EAP 6E La Salut 93 285 76 00 Travessera de Dalt, 79, 08024 Barcelona
Barcelona Dreta Gràcia CAP Pare Claret Barcelona 6A EAP 6A Joanic 93 208 25 70 Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 19, 21, 08037 Barcelona
Barcelona Dreta Gràcia CAP Vila de Gràcia-Cibeles Barcelona 6B EAP 6B Vila de Gràcia 93 459 09 30 Carrer de Còrsega, 363, 08037 Barcelona
Barcelona Dreta Horta-Guinardó CAP Guinardó Barcelona 7G EAP 7G Guinardó 93 348 99 01 Carrer de Teodor Llorente, 26, 08041 Barcelona
Barcelona Dreta Horta-Guinardó CAP Sanllehy Barcelona 7A EAP 7A Sanllehy 93 285 37 94 Av. de la Mare de Déu de Montserrat, 16, 08024 Barcelona
Barcelona Dreta Horta-Guinardó CAP Sardenya Barcelona 7B EAP 7B Sardenya 93 567 43 80 Carrer de Sardenya, 466, 08025 Barcelona
Barcelona Dreta Sant Andreu CAP Sagrera Barcelona 9A EAP 9A Sagrera 93 243 25 27 Carrer de Garcilaso, 1, 08027 Barcelona
Barcelona Dreta Sant Andreu i Sant Martí CAP Passeig de Maragall Barcelona 9C, 10E i 10F EAP 9C Congrés, EAP 10E Encants i EAP 10F Camp de l’Arpa 93 446 29 50 / 93 446 29 55 (10E) / 93 446 29 52 (10F) / 93 446 29 54 (9C) Passeig de Maragall, 52, 54, 08041 Barcelona
Barcelona Esquerra Eixample CAP Casanova Barcelona 2E EAP 2E Casanova 93 227 98 00 / 93 227 98 05 Carrer del Rosselló, 161, 08036 Barcelona
Barcelona Esquerra Eixample CAP Comte Borrell Barcelona 2C EAP 2C Esquerra Eixample 93 227 18 00 Carrer del Comte Borrell, 305, 08029 Barcelona
Barcelona Esquerra Eixample i Sants-Montjuïc CAP Manso Barcelona 2A, 2B, 2D i 3B EAP 2A Sant Antoni, EAP 2B Via Roma, EAP 2D Universitat i EAP 3B Poble Sec 93 554 28 75 (2A) / 93 554 28 78 (2B) / 93 554 28 82 (2D) / 93 554 31 85 (3B) Carrer de Manso, 19, planta baixa, 08015 Barcelona
Barcelona Esquerra Les Corts CAP Les Corts Barcelona 4C EAP 4C Les Corts-Helios 93 227 55 90 / 93 227 55 99 Carrer de Mejía Lequerica, 1, 08028 Barcelona
Barcelona Esquerra Les Corts CAP Montnegre Barcelona 4A i 4B EAP 4A Montnegre i EAP 4B Les Corts-Pedralbes 93 363 29 65 (4A) / 93 554 16 16 (4B) Carrer del Montnegre, 21, 08029 Barcelona
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc CAP Bordeta-Magòria Barcelona 3D EAP 3D Bordeta 93 431 65 70 Carrer del Corral, 41, 08014 Barcelona
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc CAP Dr. Carles Ribas Barcelona 3C EAP 3C Dr. Carles Riba 93 223 28 88 / 93 223 16 41 Carrer del Foc, 112, 08038 Barcelona
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc CAP La Marina Barcelona 3H EAP 3H La Marina 932 98 88 50 Carrer de l’Amnistia Internacional, 8, 08038 Barcelona
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc CAP Les Hortes Barcelona 3A EAP 3A Les Hortes-Poble Sec 93 324 91 00 Carrer Nou de la Rambla, 169, 08004 Barcelona
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc CAP Numància Barcelona 3G EAP 3G Numància 93 322 70 61 Carrer de Numància, 23, 08029 Barcelona
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc CAP Roger Barcelona 3I EAP 3I Badal 93 431 00 39 Carrer de Roger, 48, 64, 08028 Barcelona
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc CAP Sants Barcelona 3E EAP 3E Sants 93 491 52 57 Passatge del Vapor Vell, 6, 8, 08028 Barcelona
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi CAP Adrià Barcelona 5A i 5B EAP 5A Marc Aureli i EAP 5B Sant Elies 93 362 11 25 / 93 241 38 20 (5A) / 93 209 02 60 (5B) Carrer de Vallmajor, 34, 08021 Barcelona
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi CAP Les Planes Barcelona 5D EAP 5D-Vallvidrera-Les Planes 93 280 56 32 Passeig Solé i Pla, 16-18, 08017 Barcelona
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi CAP Sarrià Barcelona 5C EAP 5C Sarrià 93 204 22 88 Via Augusta, 366, 08017 Barcelona
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi CAP Vallvidrera (tancat per obres) Barcelona 5D EAP 5D-Vallvidrera-Les Planes 93 406 84 53 Carrer dels Reis Catòlics, 2, 08017 Barcelona
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella CAP Barceloneta Barcelona 1A EAP 1A Barceloneta 93 221 37 83 Passeig Marítim de la Barceloneta, 25, 08003 Barcelona
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella CAP Casc Antic Barcelona 1B EAP 1B Casc Antic 93 310 14 21 Carrer del Rec Comtal, 24, 08003 Barcelona
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella CAP Drassanes Barcelona 1D EAP 1D Raval Sud 93 329 39 12 Av. de les Drassanes, 17-21, 08001 Barcelona
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella CAP Gòtic Barcelona 1C EAP 1C Gòtic 93 343 61 40 Passatge de la Pau, 1, 08002 Barcelona, B
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella CAP Raval Nord-Dr. Sayé Barcelona 1E EAP 1E Raval Nord 93 301 25 32 Carrer de Torres i Amat, 8, 08001 Barcelona
Barcelona Litoral Mar Sant Martí CAP Besòs Barcelona 10D EAP 10D Besòs 93 278 82 35 Carrer d’Alfons el Magnànim, 57, 08019 Barcelona
Barcelona Litoral Mar Sant Martí CAP El Clot Barcelona 10G EAP 10G El Clot 93 303 73 01 Carrer del Concili de Trento, 25, 08018 Barcelona
Barcelona Litoral Mar Sant Martí CAP La Pau Barcelona 10I EAP 10I La Pau 93 278 86 60 Carrer de Pere Vergés, 3, 08020 Barcelona
Barcelona Litoral Mar Sant Martí CAP Poblenou Barcelona 10C EAP 10C Poble Nou 93 433 77 09 Carrer de Lope de Vega, 138, 08005 Barcelona
Barcelona Litoral Mar Sant Martí CAP Ramón Turró Barcelona 10B EAP 10B Ramon Turró 93 446 57 02 Carrer de Ramon Turró, 337, 339, 08019 Barcelona
Barcelona Litoral Mar Sant Martí CAP Sant Martí Barcelona 10H i 10J EAP 10H Sant Martí i EAP 10J Verneda Sud 93 307 08 12 Carrer de Fluvià, 211, 08020 Barcelona
Barcelona Litoral Mar Sant Martí CAP Vila Olímpica Barcelona 10A EAP 10A Vila Olímpica 93 221 37 85 Carrer de Joan Miró, 17, 08005 Barcelona
Barcelona Nord Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi CAP Vallcarca Barcelona 5E i 6D EAP 5E Sant Gervasi i EAP 6D Vallcarca 93 259 44 22 / 93 259 44 11 Edifici Pedraforca, Avinguda de Vallcarca, 169, 205, 08023 Barcelona
Barcelona Nord Horta-Guinardó CAP El Carmel Barcelona 7C EAP 7C El Carmel 93 357 18 53 Carrer de la Murtra, 130, 08032 Barcelona
Barcelona Nord Horta-Guinardó CAP Horta Barcelona 7D i 7F EAP 7D Lisboa i EAP 7F Lisboa 93 407 27 68 (7D) / 93 407 27 62 (7F) Carrer de Lisboa, s/n, 08032 Barcelona
Barcelona Nord Horta-Guinardó CAP Sant Rafael Barcelona 7E EAP 7E Sant Rafael 93 428 95 41 Passeig de la Vall d’Hebron, 107, 117, 08035 Barcelona
Barcelona Nord Nou Barris CAP Chafarinas Barcelona 8I EAP 8I Xafarines 93 354 22 22 Carrer de las Chafarinas, 2, 08033 Barcelona
Barcelona Nord Nou Barris CAP Ciutat Meridiana Barcelona 8H EAP 8H Ciutat Meridiana 93 350 88 89 Carrer de Sant Feliu de Codines, 2, 08033 Barcelona
Barcelona Nord Nou Barris CAP Cotxeres Barcelona 8J EAP 8J Cotxeres 93 243 89 89 / 93 243 89 93 Avinguda dels Quinze, 18, 30, 08016 Barcelona
Barcelona Nord Nou Barris CAP Guineueta Barcelona 8F EAP 8F Guineueta 93 274 95 34 Passeig de Valldaura, 135, 08042 Barcelona
Barcelona Nord Nou Barris CAP Rio de Janeiro Barcelona 8K i 8L EAP 8K Porta i EAP 8L Prosperitat-Verdum 93 276 99 00 Avinguda de Rio de Janeiro, 83-91, 08016 Barcelona
Barcelona Nord Nou Barris CAP Roquetes Barcelona 8G EAP 8G Roquetes- Canteres 93 276 80 68 Carrer de Garigliano, 23, 08042 Barcelona
Barcelona Nord Nou Barris CAP Turó Barcelona 8C EAP 8C Turó de la Peira 93 407 40 55 Carrer del Cadí, 58, 08031 Barcelona
Barcelona Nord Sant Andreu CAP Bon Pastor Barcelona 9E EAP 9E Bon Pastor 93 345 87 91 Passeig de Mollerussa, s/n, 08030 Barcelona
Barcelona Nord Sant Andreu CAP Casernes Barcelona 9I EAP 9I CAP Casernes 93 274 79 55 Carrer de Fernando Pessoa, 47, 51, 08030 Barcelona
Barcelona Nord Sant Andreu CAP Sant Andreu Barcelona 9H EAP 9H Sant Andreu 93 274 54 90 i 93 274 54 95 Avinguda Meridiana, 428, 08030 Barcelona
Barcelona Nord Sant Andreu CAP Trinitat Vella Barcelona 9F EAP 9F Via Barcino 93 315 39 34 / 93 315 39 36 / 93 315 39 37 Via de Bàrcino, 88, 08033 Barcelona

Font: Consorci Sanitari de Barcelona i proveïdors. Any 2021

Al mapa següent es presenta la distribució territorial dels CAP de l’àmbit Barcelona Ciutat.

Atenció pediàtrica

La pediatria és l’especialitat mèdica que s’ocupa de l’estudi del creixement i el desenvolupament dels infants fins a l’adolescència, així com del tractament de les seves malalties. L’atenció pediàtrica a la regió s’estructura en diversos escenaris:

  1. Equips d’atenció primària (EAP): l’EAP d’una ABS dóna l’atenció pediàtrica al seu CAP, és a dir, els pediatres visiten en el mateix CAP que la resta de professionals de l’EAP.
  2. Equips pediàtrics territorials (EPT): són EAP d’una àrea bàsica de salut (ABS) que comparteixen centre d’atenció pediàtrica.

A la taula següent es mostren els diferents centres d’atenció primària on es presta atenció pediàtrica a Barcelona Ciutat. Cal tenir en compte que amb la situació actual de pandèmia per la COVID-19 s’han fet reagrupacions d’equips pediàtrics que poden ser de caràcter temporal i canviant.

Aquesta organització pot veure’s modificat segons evolució de la pandèmia.

Centres d’atenció primària amb pediatria a Barcelona Ciutat, 2021 (Descarregar format excel)

Àrea Integral de Salut (AIS) Districte/ Sector Sanitari Centre d’atenció pediàtrica Àrea Bàsica de Salut (ABS) Equip pediàtric (EP) Població pediàtrica del territori (2021)
Barcelona Dreta Gràcia CAP Larrard Barcelona 6C i 6E EPT Larrard 5.136
Barcelona Dreta Gràcia CAP Pare Claret Barcelona 2H, 6A, 6B i 7A EPT Pare Claret 11.712
Barcelona Dreta Sant Andreu i Sant Martí CAP Passeig de Maragall Barcelona 10E, 10F, 7G i 9C EPT Maragall 12.408
Barcelona Dreta Eixample CAP Roger de Flor Barcelona 2G i 2J EPT Roger de Flor 5.502
Barcelona Dreta Eixample CAP Sagrada Família Barcelona 2I i 2K EPT Sagrada Família 4.627
Barcelona Dreta Sant Andreu CAP Sagrera Barcelona 9A EAP 9A Sagrera 4.072
Barcelona Dreta Horta-Guinardó CAP Sardenya Barcelona 7B EAP 7B Sardenya 2.070
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi CAP Adrià Barcelona 5A i 5B EPT Adrià 8.591
Barcelona Esquerra Eixample CAP Casanova Barcelona 2C i 2E EPT Casanova 6.792
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc CAP La Marina i CAP Bordeta-Magòria Barcelona 3C, 3D i 3H EPT La Marina 7.938
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc CAP Les Hortes Barcelona 3A EAP 3A Les Hortes-Poble Sec 2.843
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi CAP Sarrià, CAP Les Planes i CAP Vallvidrera (tancat per obres) Barcelona 5C i 5D EPT Sarrià-Vallvidrera-Les Planes 7.339
Barcelona Esquerra Eixample i Sants-Montjuïc CAP Manso Barcelona 2A, 2B, 2D i 3B EPT Manso 10.318
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc CAPIBE Barcelona 3E, 3G, 3I, 4A, 4B i 4C EPT Sants-Numància 16.900
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella CAP Barceloneta Barcelona 1A EAP 1A Barceloneta 1.194
Barcelona Litoral Mar Sant Martí CAP Besòs Barcelona 10D EAP 10D Besòs 3.856
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella CAP Casc Antic Barcelona 1B EAP 1B Casc Antic 2.109
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella CAP Drassanes Barcelona 1C, 1D i 1E EPT Drassanes 7.587
Barcelona Litoral Mar Sant Martí CAP El Clot Barcelona 10G, 10H, 10I i 10J EPT Sant Martí 9.200
Barcelona Litoral Mar Sant Martí CAP Poblenou Barcelona 10C EAP 10C Poblenou 3.673
Barcelona Litoral Mar Sant Martí CAP Ramón Turró Barcelona 10B EAP 10B Ramon Turró 4.534
Barcelona Litoral Mar Sant Martí CAP Vila Olímpica Barcelona 10A EAP 10A Vila Olímpica 4.977
Barcelona Nord Sant Andreu CAP Bon Pastor Barcelona 9E EAP 9E Bon Pastor 2.455
Barcelona Nord Nou Barris CAP Chafarinas Barcelona 8I EAP 8I Xafarines 2.462
Barcelona Nord Nou Barris CAP Ciutat Meridiana Barcelona 8H EAP 8H Ciutat Meridiana 2.613
Barcelona Nord Nou Barris CAP Cotxeres Barcelona 8J EAP 8J Cotxeres 2.993
Barcelona Nord Nou Barris CAP Guineueta Barcelona 8F EAP 8F Guineueta 2.836
Barcelona Nord Horta-Guinardó CAP Horta Barcelona 7C, 7D, 7E i 7F EPT Horta 12.073
Barcelona Nord Nou Barris CAP Rio de Janeiro Barcelona 8K i 8L EPT Rio de Janeiro 5.835
Barcelona Nord Nou Barris CAP Roquetes Barcelona 8G EAP 8G Roquetes 2.598
Barcelona Nord Sant Andreu CAP Sant Andreu Barcelona 9H i 9I EPT Sant Andreu 7.153
Barcelona Nord Sant Andreu CAP Trinitat Vella Barcelona 9F EAP 9F Via Barcino 1.813
Barcelona Nord Nou Barris CAP Turó Barcelona 8C EAP 8C Turó de la Peira 3.152
Barcelona Nord Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi CAP Vallcarca Barcelona 5E i 6D EPT Vallcarca 7.412

Font: Consorci Sanitari de Barcelona, proveïdors i tall oficial del Registre Central d’Assegurats. Any 2021 (dades provisionals).

Al mapa següent es presenta la distribució territorial de l’atenció pediàtrica de de l’àmbit Barcelona Ciutat.

Centre d’Urgències d’Atenció primària

L’atenció primària continua atenent a la població fora d’horari dels CAP en els  centres d’urgències d’atenció primària (CUAP). Els CUAP són centres oberts les 24 hores els 365 dies de l’any. Tots els CUAP de Barcelona fan analítiques i radiografies i és on es resolen els problemes de salut urgents de baixa i mitjana complexitat. L’atenció urgent es resol abans als CUAP que a les urgències dels hospitals, on  tenen preferència els pacients amb urgències de risc vital.

L’àmbit Barcelona Ciutat compta amb 10 CUAP, distribuïts al llarg del territori. Els CUAP es mostren a la taula següent.

Centres d’Urgències d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat, 2021 (Descarregar format excel)

Àrea Integral de Salut (AIS) Districte/ Sector Sanitari Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Adreça del CUAP Telèfon
Barcelona Dreta Eixample CUAP-Urgències Hospital Dos de Maig Carrer Dos de Maig, 301, 08025 Barcelona 935072700
Barcelona Dreta Gràcia CUAP Gràcia Carrer Larrard, 1, 08024 Barcelona 933252044
Barcelona Esquerra Eixample CUAP Manso Carrer Manso, 19, 08015 Barcelona 935517283
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi CUAP-Urgències Hospital Plató Carrer Plató, 21, 08006 Barcelona 933069900
Barcelona Esquerra Eixample CUAP-Urgències Hospital Sagrat Cor Carrer Viladomat, 288, 08029 Barcelona 933211111
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella CUAP Ciutat Vella – Peracamps Plaça Pieyre de Mandiargues, 1-5  08001 Barcelona 934410600
Barcelona Litoral Mar Sant Martí CUAP-ESIC Sant Martí Carrer Fluvià, 221, 08020 Barcelona 933070812
Barcelona Nord Sant Andreu CUAP Casernes Carrer de Fernando Pessoa, 47-51, 08030 Barcelona 932747950
Barcelona Nord Nou Barris CUAP Cotxeres Avinguda dels Quinze, 18, 30, 08016 Barcelona 932438989
Barcelona Nord Horta-Guinardó CUAP Horta Carrer Sant Gaudenci, 21, 08031 Barcelona 934289517

Font: Consorci Sanitari de Barcelona. Any 2021

Al mapa següent es presenta la distribució territorial de l’atenció primària continuada de l’àmbit Barcelona Ciutat.

Professionals d’atenció primària

Els EAP inclouen professionals de medicina de família, de pediatria, d’odontologia, d’infermeria, auxiliars d’infermeria, treballadors social, administratius, entre d’altres.

A la taula següent es mostra el nombre de professionals dels 67 EAP que ofereixen atenció primària a l’àmbit Barcelona Ciutat a l’any 2020. Cal tenir en compte que es tracta d’una informació dinàmica i que en l’actualitat s’ha reforçat amb el Pla d’Enfortiment per donar resposta a les necessitats actuals marcades per la pandèmia de la Covid-19. Les dades estan recollides a 31/12/2020 i tot i que molts equips ja tenien implementat el reforç de plantilla derivat del Pla d’Enfortiment, altres no inclouen aquestes contractacions.

Professionals dels equips d’atenció primària de Barcelona ciutat, 2020 (Descarregar format excel)

Àrea Integral de Salut (AIS) Equip d’Atenció Primària (EAP) Metges de família Pediatria Odontòlegs Infermeria Treball Social Auxiliars d’infermeria Administratius Professionals COVID* Total professionals
Barcelona Dreta EAP 10E Encants 11,5 4,5 1 16,5 2 3 14 4 56,5
Barcelona Dreta EAP 10F Camp de l’Arpa 15,5 2,1 1 19,1 1 3,5 13 2 57,2
Barcelona Dreta EAP 2G Dreta Eixample 15 4 2 14 2 1 12 2 52
Barcelona Dreta EAP 2H Passeig de Sant Joan 20,5 2,4 1 23,4 1 4,5 17,2 4 74
Barcelona Dreta EAP 2I Sagrada Família 16 3 1 15 1 1 9 1 47
Barcelona Dreta EAP 2J Monumental 13 2 2 11 1 1 11 2 43
Barcelona Dreta EAP 2K Gaudí 20 2 1 19 1 5 12 0 60
Barcelona Dreta EAP 6A Joanic 17 4,7 1 22,7 1 3 19,2 8 76,5
Barcelona Dreta EAP 6B Vila de Gràcia 16 1,9 1 17,4 1 1,5 12,7 4 55,5
Barcelona Dreta EAP 6C Lesseps 13 2 1 17 1 1 15 4 54
Barcelona Dreta EAP 6E La Salut 12 2 1 15 1 2 14 5 52
Barcelona Dreta EAP 7A Sanllehy 15 3 1 17 1 2 13 4 56
Barcelona Dreta EAP 7B Sardenya 13 3 2 12 1 4 14 3 52
Barcelona Dreta EAP 7G Guinardó 19 2,2 1 22,2 1 2,5 16 4 67,9
Barcelona Dreta EAP 9A Sagrera 25 4 1 29 1 4 20 6 90
Barcelona Dreta EAP 9C Congrés 20 2,2 1 23,2 2 4 17 6 75,4
Barcelona Esquerra EAP 2A Sant Antoni 21 3,1 1 24,4 2 3,5 17,4 4 76,3
Barcelona Esquerra EAP 2B Via Roma 17 1,6 0 19,8 1 3 13,3 4 59,7
Barcelona Esquerra EAP 2C Comte Borrell 22 2 1 20 1 2 16 6 70
Barcelona Esquerra EAP 2D Universitat 12 2,2 1 14,4 1 3 11,7 7 52,2
Barcelona Esquerra EAP 2E Casanova 22 3 1 24 1 2 19 6 78
Barcelona Esquerra EAP 3A Les Hortes-Poble Sec 15 4 4 14 1 2 11 3 54
Barcelona Esquerra EAP 3B Poble Sec-Montjuïc 16 2,2 1 19,4 1 3 13,7 4 60,2
Barcelona Esquerra EAP 3C Dr. Carles Riba 13 2,4 1 17,6 1 2 12,2 4 53,2
Barcelona Esquerra EAP 3D Bordeta 21 4,5 4 26,4 2 3 19 5 84,9
Barcelona Esquerra EAP 3E Sants 15 3,3 1 20 1 5 16,3 4 65,5
Barcelona Esquerra EAP 3G Numància 17 2 1 17,8 1 3 13,4 9 64,1
Barcelona Esquerra EAP 3H La Marina 13 3,1 1 17 1 3 13,8 5 56,9
Barcelona Esquerra EAP 3I Badal 13 3,3 0 16 1 2 11,3 4 50,5
Barcelona Esquerra EAP 4A Montnegre 15 1,3 1 17,2 1 2 12,9 4 54,4
Barcelona Esquerra EAP 4B Les Corts-Pedralbes 12 2 0 13,8 0,5 2 9,4 2 41,6
Barcelona Esquerra EAP 4C Les Corts-Helios 22 2 1 22 1 2 16 6 72
Barcelona Esquerra EAP 5A Marc Aureli 14 0 1 12 1 3 14 5 50
Barcelona Esquerra EAP 5B Sant Elies 15 5 0 22 1 3 10 5 61
Barcelona Esquerra EAP 5C Sarrià 19 5 2 13 1 3 11 3 57
Barcelona Esquerra EAP 5D Vallvidrera-Les Planes 20 5 2 17 1 1 11 3 60
Barcelona Litoral Mar EAP 10A Vila Olímpica 22 4 1 25 1 4 24 5 86
Barcelona Litoral Mar EAP 10B Ramon Turró 20 5 1 24 1 3 18 5 77
Barcelona Litoral Mar EAP 10C Poblenou 15 4 1 20 1 3 14 5 63
Barcelona Litoral Mar EAP 10D Besòs 19 4 1 24 2 3 19 4 76
Barcelona Litoral Mar EAP 10G El Clot 16 3,6 1 20,6 1 4 16,4 6 68,6
Barcelona Litoral Mar EAP 10H Sant Martí 17 2,2 1 18,2 1 3,5 10,4 4 57,3
Barcelona Litoral Mar EAP 10I La Pau 12 2 1 14 1 2 10 4 46
Barcelona Litoral Mar EAP 10J Verneda Sud 15 3,2 1 18,2 1 2,5 14,2 3 58,1
Barcelona Litoral Mar EAP 1A Barceloneta 16 2 1 18 1 2 24 3 67
Barcelona Litoral Mar EAP 1B Casc Antic 15 3 1 18 1 2 13 5 58
Barcelona Litoral Mar EAP 1C Gòtic 12 1,2 1 15,2 2 4 16 3 54,4
Barcelona Litoral Mar EAP 1D Raval Sud 21 5,6 2 26,6 2 5 20 7 89,2
Barcelona Litoral Mar EAP 1E Raval Nord-Dr. Sayé 15 3,2 1 19,2 2 3 18 4 65,4
Barcelona Nord EAP 5E Sant Gervasi 12 1 3 9 1 3 9 3 41
Barcelona Nord EAP 6D Vallcarca 12 2 3 8 0 3 8 3 39
Barcelona Nord EAP 7C El Carmel 14 3 1 18 1 3 14 4 58
Barcelona Nord EAP 7D Lisboa 20 3 1 23 1 3 16 6 73
Barcelona Nord EAP 7E Sant Rafael 24 6 2 27 1 4 20 4 88
Barcelona Nord EAP 7F Lisboa 15 2 1 16 1 2 17 4 58
Barcelona Nord EAP 8C Turó de la Peira 18 3 1 22 1 2 17 4 68
Barcelona Nord EAP 8F Guineueta 20 3 1 24 2 3 18 5 76
Barcelona Nord EAP 8G Roquetes 13 3 1 17 2 3 13 5 57
Barcelona Nord EAP 8H Ciutat Meridiana 13 3 1 17 1 3 12 5 55
Barcelona Nord EAP 8I Xafarines 13 3 1 17 1 3 14 5 57
Barcelona Nord EAP 8J Cotxeres 13,4 2,8 1,2 17,9 0,8 2,7 11 3 52,8
Barcelona Nord EAP 8K Porta 13 2,9 1 14,9 2 2,5 12,5 5 53,9
Barcelona Nord EAP 8L Prosperitat-Verdum 22 4,1 1 26,1 2 4,5 21,5 3 84,1
Barcelona Nord EAP 9E Bon Pastor 10 3 1 13 1 2 10 5 45
Barcelona Nord EAP 9F Via Barcino 8 3 1 11,5 1 4 9 3 40,5
Barcelona Nord EAP 9H Sant Andreu 21 3,4 2,5 25,4 1,5 4 20,4 4 82,3
Barcelona Nord EAP 9I Casernes 15 3,6 1,5 24,6 1,5 4 17,6 5 72,7
Total AIS Barcelona Dreta 261,5 45 19 293,5 19 43 229 59 969
Total AIS Barcelona Esquerra 334 56,7 24 367,8 21,5 52,5 272,1 93 1221,6
Total AIS Barcelona Litoral Mar 215 43 14 261 17 41 217 58 866
Total AIS Barcelona Nord 276,4 54,8 25,2 331,4 21,8 55,7 260 76 1101,3
Total Barcelona Ciutat 1086,9 199,5 82,2 1253,7 79,3 192,2 978,1 286 4157,9

*Professionals COVID: inclou els gestors COVID, els referents salut i escola i els professionals extractors de mostres COVID. Font: Proveïdors. Dades a 31/12/2020

Per altra banda, pel que fa als professionals dels CUAP, aquests compten amb els recursos humans que es mostren a les dues taules següents, segons si es tracta de dies laborables o festius.

Professionals dels CUAP de Barcelona Ciutat, 2020 (Descarregar format excel)

Àrea Integral de Salut (AIS) Centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) Metges Infermeria TCAI Tècnics en radiodiagnòstic Administratius / Aux. Administratius Zeladors Gestors COVID Total professionals
Barcelona Dreta CUAP-Urgències Hospital Dos de Maig 4,5 4,1 4,3 5,3 3,7 2,3 1,0 25,3
Barcelona Dreta CUAP Gràcia 1,7 1,7 1,7 1,7 1,3 1,0 0,7 9,7
Barcelona Esquerra CUAP Manso 2,9 3,0 0,4 0,5 2,2 0,7 0,7 10,4
Barcelona Esquerra CUAP-Urgències Hospital Plató 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Barcelona Esquerra CUAP-Urgències Hospital Sagrat Cor 3,1 3,2 3,3 4,0 3,2 2,5 1,5 20,8
Barcelona Litoral Mar CUAP Peracamps 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 15,7
Barcelona Litoral Mar CUAP-ESIC Sant Martí 2,7 3,1 3,4 3,4 2,4 1,5 0,8 17,3
Barcelona Nord CUAP Cotxeres 2,2 2,2 2,4 2,4 2,0 1,3 0,7 13,3
Barcelona Nord CUAP Casernes 2,3 2,4 2,5 2,9 2,2 1,3 0,7 14,4
Barcelona Nord CUAP Horta 2,1 2,1 2,1 2,1 1,2 0,8 0,5 10,9
Total AIS Barcelona Dreta 6,1 5,8 6,0 7,0 5,0 3,3 1,7 34,9
Total AIS Barcelona Esquerra 7,0 7,2 4,8 4,5 5,4 3,1 2,1 34,2
Total AIS Barcelona Litoral Mar 4,9 5,3 5,6 5,8 4,7 3,8 3,0 33,0
Total AIS Barcelona Nord 6,7 6,8 7,1 7,4 5,5 3,5 1,8 38,6
Total Barcelona Ciutat 24,7 25,1 23,5 24,7 20,5 13,7 8,6 140,8

Font: Proveïdors. Consorci Sanitari de Barcelona. Dades a 26/03/2021

Activitat dels Equips d’Atenció Primària

L’any 2020 els EAP de Barcelona Ciutat van fer gairebé 11 milions de visites. A la taula següent es mostra el nombre de visites totals per cada EAP, així com el percentatge visites presencials i no presencials.  Respecte l’any anterior, s’ha produït un increment important en el nombre de visites, que ha vingut determinat per les noves necessitats derivades de la pandèmia de la Covid-19. Aquest més d’11 milions de visites inclouen també les visites dels EAP a residències i les visites per proves diagnòstiques COVID, entre altres.

Activitat dels Equips d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat, 2020 (Descarregar format excel)

Àrea Integral de Salut (AIS) Equip d’Atenció Primària (EAP) Total visites (N) % Visites presencials % Visites no presencials
Barcelona Dreta EAP 10E Encants* 92.086 34% 66%
Barcelona Dreta EAP 10F Camp de l’Arpa* 119.317 36% 64%
Barcelona Dreta EAP 2G Dreta Eixample 226.601 40% 60%
Barcelona Dreta EAP 2H Passeig de Sant Joan* 185.068 43% 57%
Barcelona Dreta EAP 2I Sagrada Família 152.680 40% 60%
Barcelona Dreta EAP 2J Monumental 103.661 28% 72%
Barcelona Dreta EAP 2K Gaudí 177.642 39% 61%
Barcelona Dreta EAP 6A Joanic* 154.762 39% 61%
Barcelona Dreta EAP 6B Vila de Gràcia* 122.246 35% 65%
Barcelona Dreta EAP 6C Lesseps* 113.865 51% 49%
Barcelona Dreta EAP 6E La Salut* 98.972 38% 62%
Barcelona Dreta EAP 7A Sanllehy 138.731 33% 67%
Barcelona Dreta EAP 7B Sardenya 129.506 50% 50%
Barcelona Dreta EAP 7G Guinardó* 150.222 44% 56%
Barcelona Dreta EAP 9A Sagrera* 233.351 36% 64%
Barcelona Dreta EAP 9C Congrés* 170.157 31% 69%
Barcelona Dreta EPT Larrard 28.055 51% 49%
Barcelona Dreta EPT Maragall 70.338 47% 53%
Barcelona Dreta EPT Pare Claret 50.566 53% 47%
Barcelona Esquerra EAP 2A Sant Antoni* 192.224 45% 55%
Barcelona Esquerra EAP 2B Via Roma* 163.097 40% 60%
Barcelona Esquerra EAP 2C Comte Borrell* 189.313 40% 60%
Barcelona Esquerra EAP 2D Universitat* 100.753 35% 65%
Barcelona Esquerra EAP 2E Casanova* 188.685 41% 59%
Barcelona Esquerra EAP 3A  Les Hortes-Poble Sec 194.466 43% 57%
Barcelona Esquerra EAP 3B Poble Sec-Montjuïc* 150.259 36% 64%
Barcelona Esquerra EAP 3C Dr.Carles Ribas* 121.444 47% 53%
Barcelona Esquerra EAP 3D Bordeta* 208.717 39% 61%
Barcelona Esquerra EAP 3E Sants* 150.383 37% 63%
Barcelona Esquerra EAP 3G Numància* 161.918 37% 63%
Barcelona Esquerra EAP 3H La Marina* 128.710 48% 52%
Barcelona Esquerra EAP 3I Badal* 131.540 40% 60%
Barcelona Esquerra EAP 4A Montnegre* 186.463 43% 57%
Barcelona Esquerra EAP 4B Les Corts-Pedralbes* 64.046 34% 66%
Barcelona Esquerra EAP 4C Les Corts-Helios* 190.943 39% 61%
Barcelona Esquerra EAP 5A Marc Aureli* 84.560 32% 68%
Barcelona Esquerra EAP 5B Sant Elies + EPT Adrià 207.186 41% 59%
Barcelona Esquerra EAP 5C Sarrià 107.324 48% 52%
Barcelona Esquerra EAP 5D Vallvidrera-Les Planes 109.958 48% 52%
Barcelona Esquerra EPT Casanova 37.483 61% 39%
Barcelona Esquerra EPT La Marina 53.662 58% 42%
Barcelona Esquerra EPT Manso 50.794 59% 41%
Barcelona Esquerra EPT Sants-Numància 100.957 58% 42%
Barcelona Litoral Mar EAP 10A Vila Olímpica 208.415 36% 64%
Barcelona Litoral Mar EAP 10B Ramon Turró 222.053 49% 51%
Barcelona Litoral Mar EAP 10C Poblenou 167.542 41% 59%
Barcelona Litoral Mar EAP 10D Besòs 204.077 42% 58%
Barcelona Litoral Mar EAP 10G El Clot* 182.391 35% 65%
Barcelona Litoral Mar EAP 10H Sant Martí* 98.793 42% 58%
Barcelona Litoral Mar EAP 10I La Pau* 113.441 44% 56%
Barcelona Litoral Mar EAP 10J Verneda Sud* 189.621 42% 58%
Barcelona Litoral Mar EAP 1A Barceloneta 132.737 35% 65%
Barcelona Litoral Mar EAP 1B Casc Antic 153.789 56% 44%
Barcelona Litoral Mar EAP 1C Gòtic* 93.506 49% 51%
Barcelona Litoral Mar EAP 1D Raval Sud* 184.414 47% 53%
Barcelona Litoral Mar EAP 1E Raval Nord-Dr. Sayé* 134.227 40% 60%
Barcelona Litoral Mar EPT Drassanes 53.859 58% 42%
Barcelona Litoral Mar EPT Sant Martí 64.450 47% 53%
Barcelona Nord EAP 5E Sant Gervasi 189.037 36% 64%
Barcelona Nord EAP 6D Vallcarca 126.029 36% 64%
Barcelona Nord EAP 7C El Carmel 140.739 45% 55%
Barcelona Nord EAP 7D Horta 237.945 42% 58%
Barcelona Nord EAP 7E Sant Rafael 216.604 43% 57%
Barcelona Nord EAP 7F Horta 80.669 47% 53%
Barcelona Nord EAP 8C Turó de la Peira 165.179 40% 60%
Barcelona Nord EAP 8F Guineueta 189.534 37% 63%
Barcelona Nord EAP 8G Roquetes 152.219 37% 63%
Barcelona Nord EAP 8H Ciutat Meridiana 164.670 42% 58%
Barcelona Nord EAP 8I Chafarines 140.541 46% 54%
Barcelona Nord EAP 8J Cotxeres de Borbó 187.587 49% 51%
Barcelona Nord EAP 8K Porta* 76.057 38% 62%
Barcelona Nord EAP 8L Prosperitat -Verdum* 204.760 37% 63%
Barcelona Nord EAP 9E Bon Pastor 129.458 45% 55%
Barcelona Nord EAP 9F Trinitat Vella 102.342 41% 59%
Barcelona Nord EAP 9H Sant Andreu 171.477 42% 58%
Barcelona Nord EAP 9I Casernes* 164.166 34% 66%
Barcelona Nord EPT Rio de Janeiro 47.981 47% 53%
Barcelona Nord EPT Sant Andreu 44.773 56% 44%
Total AIS Barcelona Dreta 2.517.826 40% 60%
Total AIS Barcelona Esquerra 3.274.885 44% 56%
Total AIS Barcelona Litoral Mar 2.203.315 44% 56%
Total AIS Barcelona Nord 2.931.767 42% 58%
Total Barcelona Ciutat 10.927.793 43% 57%

* Aquests EAP mostren l’activitat de pediatria als seus corresponents equips pediàtrics territorials (EPT)
EPT= equip pediàtric territorial.
Font: Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció Primària (SISAP) i proveïdors. Consorci Sanitari de Barcelona. Any 2020

Espais de suport als CAP

Per minimitzar els efectes de la pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2 s’han habilitat tota una sèrie d’espais complementaris als CAP. Aquests espais inclouen: centres cívics, casals, pavellons esportius, mòduls annexos als CAP, etc.

Actualment la vacunació contra la COVID-19 és una prioritat sanitària. La campanya de vacunació avança progressivament en funció de les dosis de vacuna disponibles. Per més informació us podeu adreçar a la pàgina web del Canal Salut: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/ciutadania/campanya-vacunacio/

A la taula següent es mostren els mòduls instal·lats al constat dels diferents CAP de l’àmbit Barcelona Ciutat a data 13/04/2021:

Mòduls instal·lats a l’àmbit Barcelona Ciutat, 2021 (Descarregar format excel)

Àrea Integral de Salut (AIS) Districte/ Sector Sanitari CAP al que dóna suport Adreça del punt de vacunació COVID
Barcelona Dreta Eixample CAP Passeig de Sant Joan Carrer d’Alí Bei, 18, 08010 Barcelona
Barcelona Dreta Gràcia CAP Larrard Av. del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, 25, 08024 Barcelona
Barcelona Dreta Eixample CAP Roger de Flor Carrer de Roger de Flor, 208, 08013 Barcelona
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc CAP Bordeta-Magòria Carrer del Corral, 41, 08014 Barcelona
Barcelona Esquerra Eixample CAP Casanova Carrer del Rosselló, 161, 08036 Barcelona
Barcelona Esquerra Eixample CAP Comte Borrell Carrer del Comte Borrell, 305, 08029 Barcelona
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc CAP La Marina Carrer de l’Amnistia Internacional, 8, 08038 Barcelona
Barcelona Esquerra Les Corts CAP Montnegre Carrer del Montnegre, 21, 08029 Barcelona
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi CAP Sarrià Via Augusta, 360, 362, 08017 Barcelona
Barcelona Esquerra Les Corts CAP Les Corts Travessera de les Corts, 159, 08028 Barcelona
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella CAP Gòtic Plaça de Joaquim Xirau, 08002 Barcelona
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella CAP Barceloneta Passeig Marítim de la Barceloneta, 25, 08003 Barcelona
Barcelona Litoral Mar Sant Martí CAP Besòs Carrer d’Alfons el Magnànim, 57, 08019 Barcelona
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella CAP Raval Nord-Dr. Sayé Carrer de Torres i Amat, 8, 08001 Barcelona
Barcelona Litoral Mar Sant Martí CAP Sant Martí Carrer de Fluvià, 211, 08020 Barcelona
Barcelona Litoral Mar Sant Martí CAP Vila Olímpica Carrer de Joan Miró, 17, 08005 Barcelona
Barcelona Litoral Mar Sant Martí CAP Vila Olímpica Carrer de Joan Miró, 17, 08005 Barcelona
Barcelona Nord Horta-Guinardó CAP Horta Carrer de Lisboa, s/n, 08032 Barcelona
Barcelona Nord Horta-Guinardó CAP Sant Rafael Passeig de la Vall d’Hebron, 107, 117, 08035 Barcelona

Font: Consorci Sanitari de Barcelona. Actualització 29/04/2021

Atenció primària en salut a residències de gent gran

La població institucionalitzada que es troba en residències de gent gran està assignada a l’EAP de l’ABS on es troba situat el centre. Tots els EAP donen suport a les residències del seu territori. A més a més, a l’AIS Barcelona Dreta i l’AIS Barcelona Nord, l’EAP d’algunes ABS compta amb el suport dels equips d’atenció residencial (EAR).

Per més informació sobre les residències es pot consultar la pàgina web del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Família:  https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/entitats_serveis_i_equipaments_socials/cercador_entitats_serveis_i_establiments_socials/cercador-dentitats-serveis-i-establiments-de-serveis-socials/

Residències de gent gran de l’àmbit Barcelona Ciutat, 2021 (Descarregar format excel)

Àrea Integral de Salut (AIS) Districte/ Sector Sanitari Equip d’atenció primària (EAP) Nom de la residència Adreça residència
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6E La Salut Adegius Residencial C. Alegre de Dalt, 72-74
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2H Passeig Sant Joan Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres Casp (servei de llar residència) C. Casp, 73
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2H Passeig Sant Joan Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres Casp (servei de residència assistida) C. Casp, 73
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6C Lesseps Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres Sant Salvado C. Sant Salvador, 1
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6C Lesseps Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres Sant Salvado C. Sant Salvador, 1
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6A Joanic Assistencial Sicília C. Sicilia, 402-404, 1er 1ª
Barcelona Dreta Sant Andreu EAP Barcelona 9C Congrés Centre gerontològic Anna C. Pinar del Rio, 10
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2H Passeig Sant Joan Centro Geriátrico Gure Etxea (Llar Residència) C. Bailen 28, 1er, 2on
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2H Passeig Sant Joan Centro Geriátrico Gure-Etzea C. Bailèn, 28, prl
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2H Passeig Sant Joan Centro Geriátrico Gure-Etzea III C. Bailèn, 28, 1er 1ª
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Centro Geriátrico Ontalva Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 659, 3er 1ª
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Centro gerontológico llar Girona C. Girona, 51, prl 2ª
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Centro Residencial Rosben Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 659 pral. 1a i 2a
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Geriàtric Aragó C. Aragó, 293
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6A Joanic Geriàtric Nogués Pge. Nogués, 25
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2H Passeig Sant Joan IPF Servicios Geriátricos C. Caspe, 82, 4rt 2ª
Barcelona Dreta Horta-Guinardó EAP Barcelona 7B Sardenya Lepant Residencial Llar residència C. Lepant, 401-403
Barcelona Dreta Horta-Guinardó EAP Barcelona 7B Sardenya Lepant Residencial Residència assistida C. Lepant, 401-403
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6C Lesseps Llar Residencial Meran – Lesseps C. Santa Àgata, 41
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Llar-Residència per a gent gran Anna C. Aragó, 268, 1er 2ª
Barcelona Dreta Horta-Guinardó EAP Barcelona 7B Sardenya Los Tilos. Residència 3ª Edat C. Sardenya, 480-490
Barcelona Dreta Sant Andreu EAP Barcelona 9A Sagrera Nova Llar (servei de residència assistida) C. Martí i Molins, 64-68, ent 1ª
Barcelona Dreta Horta-Guinardó EAP Barcelona 7B Sardenya Orpea Barcelona Guinardó Rda. Guinardó, 48-50
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2K Gaudí ORS – Residència assistida C. Rosselló, 380-382
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6C Lesseps Refugi d’Obreres (servei de residència assistida) Av. República Argentina, 16-18
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residència “Com a Casa” Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 651, pral 1a i 2a
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2H Passeig Sant Joan Residència 3a edat Verge del Roser C. Casp, 82, prl 2ª
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6A Joanic Residència 3a. Edat Bon Repòs Psg. de Sant Joan, 156
Barcelona Dreta Sant Martí EAP Barcelona 10E Encants Residència 3a. Edat Sibelius C. Juan Sibelius, 1
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6A Joanic Residència Arcoiris C. Sicília, 402, 2on
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6A Joanic Residencia Arcoiris 2 C. Sicília, 402, prl 2ª
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2K Gaudí Residència Assistida DomusVi Claret Av. Sant Antoni Mª Claret, 200
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6E La Salut Residència Assistida DomusVi La Salut C. Antequera, 8-18
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6C Lesseps Residència Assistida DomusVi Regina C. Mare de Déu del Coll, 22-30
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2H Passeig Sant Joan Residència assistida gent gran Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 800, prl
Barcelona Dreta Sant Andreu EAP Barcelona 9A Sagrera Residència assistida la Sagrera C. Berenguer de Palou, 102
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residència assistida Ramon Sala – Club d’Avis les Saleses C. Aragó, 344, prl
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residència Assistida Ricard Julià – Club d’Avis les Sal C. València, 263, 2on
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residència Azahar C. Bailèn, 102, pral. 1a i 1r 2a
Barcelona Dreta Horta-Guinardó EAP Barcelona 7G Guinardó Residència Baró C. Varsòvia, 36
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residència Bruc C. Bruc, 151, 1er 1ª
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2H Passeig Sant Joan Residencia Bruc C. Bruc, 46, prl 1ª
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2H Passeig Sant Joan Residència Canava C. Bailèn, 46, pral. 1a i 2a
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residència Casa Nostra Av. Diagonal, 369, 2on
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residència Claror C. Girona, 131, 4rt 1ª
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6B Vila de Gràcia Residència de Gent Gran de Gràcia (Barcelona C. Siracussa, 23-27
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2H Passeig Sant Joan Residència el Balancí Pça. Tetuan, 2, 1r 1a i 2a
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2H Passeig Sant Joan Residència El Mussol C. Bruc, 32, prl
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residència els Ametllers (servei de residència assistid C. Diputació, 293, prl
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6E La Salut Residència Francisco Darder (servei de llar residència) C. Cardoner, 49
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6E La Salut Residència Francisco Darder (servei de residència assis C. Cardoner, 49
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residència geriàtrica Batlle Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 631, 4rt
Barcelona Dreta Horta-Guinardó EAP Barcelona 7G Guinardó Residència geriàtrica Caliu C. Vinyals, 34
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residència Geriàtrica Marla Diagonal Av. Diagonal, 442 bis, 1er
Barcelona Dreta Sant Martí EAP Barcelona 10F Camp de l’Arpa Residencia Geriátrica San Pablo C. Coll i Vehí, 26
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2H Passeig Sant Joan Residencia geriátrica Urquinaona I Pça. Urquinaona, 1, 2on 1ª
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2H Passeig Sant Joan Residencia geriátrica Urquinaona II Pça. Urquinaona, 1, 3er 1ª
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6C Lesseps Residència Geriàtrica Verdi C. Verdi, 151-155
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6C Lesseps Residència Gràcia C. Gran de Gràcia, 226
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residencia Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y Sant C. Bruc, 131-137
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residencia Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y Sant C. Bruc, 131-137
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residència l’Arborç C. Pau Claris, 112, prl
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2I Sagrada Família Residencia las Acacias C. Castillejos, 260-266
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residència L’Eixample C. Provença, 245, pral. 1r i 2a
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residència l’Eixample II C. Provença, 245, 1er 1ª
Barcelona Dreta Horta-Guinardó EAP Barcelona 7G Guinardó Residència les Dàlies C. Varsòvia, 16
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6C Lesseps Residència Lesseps C. Maurici Serrahima, 12, bxs
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6C Lesseps Residència Mare Caterina Coromina (servei de llar resid C. Princep d’Asturies, 42
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6C Lesseps Residència Mare Caterina Coromina (servei de residència C. Princep d’Astúries, 42
Barcelona Dreta Sant Andreu EAP Barcelona 9C Congrés Residència Mare de Déu de Montserrat C. Cienfuegos, 27, bxs
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2H Passeig Sant Joan Residencia Maria Rifa C. Bruc, 46, prl 2ª
Barcelona Dreta Sant Martí EAP Barcelona 10E Encants Residència Marvi Park C. Mallorca, 603-609, prl
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2H Passeig Sant Joan Residència Meran Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 692, prl
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2H Passeig Sant Joan Residència Municipal Fortpienc C. Sardenya, 139-147
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2H Passeig Sant Joan Residència Olivaret Eixample Pça. Tetuan, 2, pral. 1a i 2a
Barcelona Dreta Horta-Guinardó EAP Barcelona 7A Sanllehy Residència Parc del Guinardó C. Garriga i Roca, 62-64
Barcelona Dreta Sant Martí EAP Barcelona 10F Camp de l’Arpa Residència per a gent gran Alchemika C. St. Antoni M. Claret, 356-360
Barcelona Dreta Horta-Guinardó EAP Barcelona 7G Guinardó Residència per a gent gran Mercat del Guinardó C. de l’Oblit, 29 (cant. Ptge de Llívia)
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2H Passeig Sant Joan Residència Prudenci Miralles C. Trafalgar, 39, 5è
Barcelona Dreta Sant Martí EAP Barcelona 10F Camp de l’Arpa Residència Resigestión Bacumar Tres C. Ripollès, 75 bajos
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residència Ressi Bonaire Av. Diagonal, 382, prl 2ª
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residència Rosa Franch (servei de llar residència) C. Consell de Cent, 403, prl
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residència Rosa Franch (servei de residència assistida) C. Consell de Cent, 403, prl
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2J Monumental Residència Sagrada Família 1 C. Rosselló, 344, àtic 1a i 2a, escala dreta
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2J Monumental Residència Sagrada Família-2 C. Rosselló, 340, 1r 3a, escala esquerra
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6B Vila de Gràcia Residència Salus Gràcia C. Mare de Deu dels Desamparats, 2-4
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residencia Seribel C. Bailèn, 51, pral. 1r. 2a.
Barcelona Dreta Horta-Guinardó EAP Barcelona 7A Sanllehy Residència Sharedx Care C. Polònia, 37-41
Barcelona Dreta Horta-Guinardó EAP Barcelona 7A Sanllehy Residència Sol de Tardor C. Francesc Alegre, 24
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residència Taber Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 625, prl
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2J Monumental Residencia Tercera Edad Diagonal Psg. de Sant Joan, 104, 3er 2ª
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2G Dreta Eixample Residència Verdaguer Av. Diagonal, 382, 2on 2ª
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6A Joanic Residencia Villa Mena C. Encarnació, 18
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6C Lesseps Residencia Virgen de Lourdes C. Vilafranca, 22
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6B Vila de Gràcia Residencia Virgen de Lourdes 2 C. Banyoles, 13
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6C Lesseps Residència Virreina C. Encarnació, 31 bis
Barcelona Dreta Sant Andreu EAP Barcelona 9A Sagrera Residencial Margal C. Felip II, 42, bxs
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6E La Salut Residencial Parc Güell (residència assistida) C. Mare de Déu de la Salut, 39-43
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2J Monumental Royal Llar Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 695, ent
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2I Sagrada Família Sanitas Residencial Provença C. Provença, 514-520
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2I Sagrada Família Sanitas Residencial Sagrada Familia C. Castillejos, 256-258
Barcelona Dreta Eixample EAP Barcelona 2J Monumental Senior Centre – Residència C. Mallorca, 340
Barcelona Dreta Gràcia EAP Barcelona 6C Lesseps Verdi Residencial C. Verdi, 142
Barcelona Dreta Horta-Guinardó EAP Barcelona 7A Sanllehy Villa Salud C. Francisco Alegre, 26
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5D Vallvidrera-Les Planes Casa de Família (servei de llar residència) Psg. Reina Elisenda de Montcada, 7 bis
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5D Vallvidrera-Les Planes Casa de Família (servei de residència assistida) Psg. Reina Elisenda de Montcada, 7 bis
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc EAP Barcelona 3B Poble Sec-Montjuïc Centre per a la gent gran Vitalia Sants C. Mandoni, 17
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5D Vallvidrera-Les Planes Centro Vallvidrera C. Algarves, 23
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc EAP Barcelona 3E Sants Equipament per a Gent Gran Josep Miracle Pça. Bonet i Muixí, 1
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2D Universitat Geros 4, Residència tercera edat C. Pelai, 9, prl
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc EAP Barcelona 3E Sants Habitatges Tutelats Josep Miracle Pça. Bonet i Muixí, 1
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc EAP Barcelona 3G Numància Habitatges tutelats per a gent gran Espanya Industrial C. Muntadas, 35
Barcelona Esquerra Les Corts EAP Barcelona 4B Les Corts-Pedralbes Habitatges Tutelats Sacerdotals Sant Josep Oriol C. Joan Güell, 198-200
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2E Esq.Eixample-Casanova Hotel residència Ficus (servei de llar residència) C. Mallorca, 163
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2E Esq.Eixample-Casanova Hotel residència Ficus (servei de residència assistida) C. Mallorca, 163
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5D Vallvidrera-Les Planes Institut del Desert de Sarrià (servei de llar residènci Psg. de Santa Eulàlia, 23
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5D Vallvidrera-Les Planes Institut del Desert de Sarrià (servei de residència ass Psg. de Santa Eulàlia, 23
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5A Marc Aureli Llar Amigó C. Amigó, 2
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc EAP Barcelona 3D Bordeta Llar d’avis Passeig de Gràcia C. Gavà, 11
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2D Universitat Llar Malpa Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 541, prl
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2B Via Roma Llar residència Vallserena Av. Gran Via de Les Corts Catalanes, 429, prl 1ª
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5B Sant Elies Llar-residència per a gent gran Associació Pro Avis en C. Muntaner, 402, 1er
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5D Vallvidrera-Les Planes Pedralbes Park Residencial C. Pere II de Montcada, 20
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5B Sant Elies Residència 3a Edat Llar de l’Avi C. Muntaner, 411, prl 2ª
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2B Via Roma Residència 3a edat Sant Patrici Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 439, entl. i 1r
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5D Vallvidrera-Les Planes Residència 3a. Edat Vil·la Magda C. Colònia del Tibidabo, 3
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5D Vallvidrera-Les Planes Residencia Armonia C. Pomaret, 6
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2B Via Roma Residencia Arrels Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 429, ent 1ª
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2D Universitat Residencia Asistida las Violetas Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 573, 1er
Barcelona Esquerra Les Corts EAP Barcelona 4A Montnegre Residència assistida de les Corts C. Montnegre, 33
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5D Vallvidrera-Les Planes Residència Assistida DomusVi Bonanova C. Calatrava, 87
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc EAP Barcelona 3H La Marina Residència assistida gent gran Barcelona – Font Florida C. Font Florida, 98
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc EAP Barcelona 3D Bordeta Residència assistida Mossèn Vidal i Aunòs C. Navarra, 12-28
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc EAP Barcelona 3A Les Hortes-Poble Sec Residència assistida Pare Batllori C. Vila i Vilà, 39-41
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5D Vallvidrera-Les Planes Residència Betània (servei de residència assistida) Av. Vallvidriera, 34
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc EAP Barcelona 3G Numància Residencia Centre Parc (servei de residència assistida) Av. Madrid, 210
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5D Vallvidrera-Les Planes Residència de la Immaculada (Rda. assistida) C. Domínguez Miralles, 25
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5D Vallvidrera-Les Planes Residencia de la Inmaculada. Barcelona C. Domínguez Miralles, 25
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2D Universitat Residència el Jardí 2000 Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 618 pral.1a-1r 1a
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2B Via Roma Residència Francesc Layret Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 477
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5B Sant Elies Residència geriàtrica Bondia-Grau C. Rios Rosas, 21
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2D Universitat Residencia Geriátrica Consejo de Ciento C. Consell de Cent, 276, 1er
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2D Universitat Residència Geriàtrica La Pau Pça. Dr. Letamendi, 35, 2on 2ª
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2D Universitat Residència Geriàtrica L’Estel III C. Aragó, 140, prl
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc EAP Barcelona 3B Poble Sec-Montjuïc Residència Gran Via Parc (Llar Residència) C. Mandoni, 11
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc EAP Barcelona 3B Poble Sec-Montjuïc Residència Gran Via Parc (Residència Assistida) C. Mandoni, 11
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5C Sarrià Residència La Nativitat de Nostra Senyora (servei de llar residència) C. Buïgas, 23
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5C Sarrià Residència La Nativitat de Nostra Senyora (servei de residència assistida) C. Buïgas, 23
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5B Sant Elies Residència l’Eixample III C. Muntaner, 402, prl 2ª
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2A Sant Antoni Residència Llevant C. Llançà, 7, prl
Barcelona Esquerra Les Corts EAP Barcelona 4C Les Corts-Helios Residencia María Reina – Siervas de Jesús (servei de ll C. Moneders, 12
Barcelona Esquerra Les Corts EAP Barcelona 4C Les Corts-Helios Residència María Reina – Siervas de Jesús (servei de re C. Moneders, 12
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2A Sant Antoni Residència Nova Alegria Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 420, bxos. i pral
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2B Via Roma Residència Nova Convivència 1 Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 429, 1er 1ª
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2B Via Roma Residència Nova Convivència 2 Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 429, 2on 1ª
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc EAP Barcelona 3A Les Hortes-Poble Sec Residencia Paral·lel 63 Av. Paral.lel, 63
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2CEsq.Eix.-Comte Borrell Residència per a la Tercera Edat Marín C. Compte d’Urgell, 155, pral. 1a i 2a
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc EAP Barcelona 3I Badal Residència Racó de Pau C. Sugranyes, 31, 1er
Barcelona Esquerra Les Corts EAP Barcelona 4B Les Corts-Pedralbes Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol (Llar residència C. Joan Güell, 198-200
Barcelona Esquerra Les Corts EAP Barcelona 4B Les Corts-Pedralbes Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol (Res Assistida) C. Joan Güell, 198-200
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5D Vallvidrera-Les Planes Residencia San Ignacio de Loyola C. Major de Sarrià, 238
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2E Esq.Eixample-Casanova Residència Sant Daniel C. Londres, 94, 1er 1ª
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2E Esq.Eixample-Casanova Residència Sant Daniel 2 C. Londres, 94, 2on 2ª
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2D Universitat Residència Sidi Bel 2001 Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 540, 1er 1ª
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2B Via Roma Residència Vallserena Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 429, prl 2ª
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2D Universitat Residencia Virgen de las Nieves C. Muntaner, 63-65, Entl. 1a i 2a
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5B Sant Elies Residencial Augusta Park C. Copèrnic, 30-32
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5D Vallvidrera-Les Planes Residencial Mas d’Anglí C. Institut Químic de Sarrià, 43-47
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2B Via Roma Residències Bon Eixample Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 399, prl 2ª
Barcelona Esquerra Eixample EAP Barcelona 2D Universitat Sanitas Residencial Consell de Cent C. Consell de Cent, 210-212
Barcelona Esquerra Les Corts EAP Barcelona 4A Montnegre Sanitas Residencial Les Corts C. Evarist Arnús, 22-32
Barcelona Esquerra Sants-Montjuïc EAP Barcelona 3C Dr. Carles Riba Sant Antoni, Clínica (Servei de residència assistida) C. Sant Eloi, 6-8
Barcelona Esquerra Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5D Vallvidrera-Les Planes Sant Gervasi Residencial C. Martorell i Penya, 2 i 6
Barcelona Litoral Mar Sant Martí EAP Barcelona 10B Ramon Turró Acolliment a la Vellesa C. Pujades, 273-277, 1er
Barcelona Litoral Mar Sant Martí EAP Barcelona 10A Vila Olímpica Apartaments tutelats Residència Ballesol – Almogàvers C. Almogàvers, 32-38
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella EAP Barcelona 1B Casc Antic Centre Sant Camil C. Mitjà de Sant Pere, 18
Barcelona Litoral Mar Sant Martí EAP Barcelona 10B Ramon Turró Icària residencial Rbl. Poblenou, 5-7
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella EAP Barcelona 1C Gòtic Llar de la Mercè C. Rull, 1
Barcelona Litoral Mar Sant Martí EAP Barcelona 10B Ramon Turró Llar Pere Relats Núm. 3 C. Llull, 181, prl
Barcelona Litoral Mar Sant Martí EAP Barcelona 10A Vila Olímpica Residència Amavir Diagonal C. Llacuna, 120-122
Barcelona Litoral Mar Sant Martí EAP Barcelona 10B Ramon Turró Residència assistida Barcelona Poblenou C. LLull, 332
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella EAP Barcelona 1A Barceloneta Residència assistida Barceloneta Bertran Oriola C. Carbonell, 4-6
Barcelona Litoral Mar Sant Martí EAP Barcelona 10H Sant Martí Residència assistida de la Verneda C. Cantàbria, 28
Barcelona Litoral Mar Sant Martí EAP Barcelona 10B Ramon Turró Residència assistida Jaume Batlle C. Fernando Poo, 45
Barcelona Litoral Mar Sant Martí EAP Barcelona 10A Vila Olímpica Residència Ballesol – Almogàvers C. Almogàvers, 32-38
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella EAP Barcelona 1C Gòtic Residència Collserola C. Josep Anselm Clavé, 6, prl
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella EAP Barcelona 1D Raval Sud Residència de Gent Gran Mil·lenari (Barcelona) C. Nou de la Rambla, 47-49
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella EAP Barcelona 1B Casc Antic Residencia de la Fe C. Sant Pere més Alt, 72, ent
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella EAP Barcelona 1C Gòtic Residència geriàtrica la Mercè C. Canuda, 17-19, 1er 2ª
Barcelona Litoral Mar Sant Martí EAP Barcelona 10I La Pau Residencia Kristel Oro Pge. Arriaza, 2-6
Barcelona Litoral Mar Sant Martí EAP Barcelona 10A Vila Olímpica Residència la Trobada C. Joan d’Àustria, 105, 1er 1ª
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella EAP Barcelona 1C Gòtic Residència Moll de la Fusta Pça. Duc de Medinaceli, 5, prl 1ª
Barcelona Litoral Mar Sant Martí EAP Barcelona 10G El Clot Residència Parc del Clot Rbl. Poblenou, 187
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella EAP Barcelona 1E Raval Nord-Dr. Sayé Residència per a gent gran Acayser del Carme (servei de C. Carme, 64, prl
Barcelona Litoral Mar Ciutat Vella EAP Barcelona 1E Raval Nord-Dr. Sayé Residència Santa Rita C. Dr. Dou, 12, ent 2ª
Barcelona Litoral Mar Sant Martí EAP Barcelona 10B Ramon Turró Residencia Venero C. Venero, 4-6
Barcelona Nord Nou Barris EAP Barcelona 8F Guineueta Apartaments Pau Casals C. Juan Ramón Jiménez, 4-6
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7D Lisboa Asil Valldejuli (servei de llar residència) Psg. de Maragall, 378
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7D Lisboa Asil Valldejuli (servei de residència assistida) Psg. de Maragall, 378
Barcelona Nord Nou Barris EAP Barcelona 8J Cotxeres Ballesol – Fabra i Puig C. Fabra i Puig, 139-141
Barcelona Nord Sant Andreu EAP Barcelona 9I CAP Casernes Casa Asil de Sant Andreu de Palomar (servei de residència assistida) C. Agustí i Milà, 78
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7D Lisboa Centre assistencial Raset Pge. Capdevila, 8-10
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7E Sant Rafael Centre Collserola (habitatges tutelats) Psg. de la Vall d’Hebrón, 159, 169
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7E Sant Rafael Centre Collserola (servei de residència assistida) Psg. de la Vall d’Hebrón, 159, 169
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7F Lisboa Centre residencial Campoamor C. Campoamor, 1
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7E Sant Rafael Centre residencial d’estades Temporals per a gent gran Psg. de la Vall d’Hebron, 171, Recinte Mundet-Pav. Nord
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7F Lisboa Centre Residencial Dovela C. Eduard Todà, 45
Barcelona Nord Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5E Sant Gervasi Centro Residencial Putxet C. Roca i Batlle, 31-35, tor
Barcelona Nord Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5E Sant Gervasi Dolça Llar C. Escoles Pies, 100
Barcelona Nord Nou Barris EAP Barcelona 8C Turó de la Peira Hogar geriátrico Coloma C. Pitàgores, 14
Barcelona Nord Gràcia EAP Barcelona 6D Vallcarca Hogar La Salud C. Cardedeu, 47, tor
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7E Sant Rafael Hospital de Sant Miquel Psg. de la Vall d’Hebron, 161-179
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7F Lisboa La Teva Residència C. Campoamor, 48
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7E Sant Rafael Llar Sant Jordi (servei de residència assistida) Psg. Vall d’Hebron, 135-141
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7C El Carmel Los Olivos. Residencia tercera edad C. Montserrat de Casanovas, 201-205
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7F Lisboa Masdeu Hogar C. Mestre Dalmau, 3-5
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7E Sant Rafael Residència Amavir Horta Av. Can Marcet, 11
Barcelona Nord Nou Barris EAP Barcelona 8C Turó de la Peira Residencia Amor de Dios (residència assit.) C. Vilapicina, 21-25
Barcelona Nord Nou Barris EAP Barcelona 8C Turó de la Peira Residencia Amor de Dios Llar Residència C. Vilapiscina, 21-25
Barcelona Nord Nou Barris EAP Barcelona 8I Xafarines Residència assisitida de la Trinitat C. La Fosca, 4-8
Barcelona Nord Nou Barris EAP Barcelona 8K Porta Residència assistida Barcelona-Porta C. Maladeta, 30
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7E Sant Rafael Residència assistida d’Horta C. Josep Sangenís, s/n
Barcelona Nord Sant Andreu EAP Barcelona 9E Bon Pastor Residència assistida per a gent gran Barcelona – Bon Pastor C. Augusto César Sandino, 7-9
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7C El Carmel Residència assistida per a gent gran Vibentia Mullerat C. Portell, 11-13
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7E Sant Rafael Residència Assistida Sant Josep (servei de llar residèn Psg. de la Vall d’Hebron, 157-169
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7E Sant Rafael Residència Assistida Sant Josep (servei de residència a Psg. de la Vall d’Hebron, 157-169
Barcelona Nord Nou Barris EAP Barcelona 8H Ciutat Meridiana Residència assistida Vallbona C. Pierola, 22
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7F Lisboa Residència Barcelona (servei de llar residència) Av. Fabra i Puig, 395
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7F Lisboa Residència Barcelona (servei de residència assistida) Psg. Fabra i Puig, 395
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7C El Carmel Residencia Bonavita C. Pedrell, 111-115
Barcelona Nord Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5E Sant Gervasi Residència Casa Meva C. Vilana, 10
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7F Lisboa Residencia de la Inmaculada – Salses (servei de llar re C. Salses, 74
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7F Lisboa Residencia de la Inmaculada – Salses (servei de residèn C. Salses, 74
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7D Lisboa Residència Desalup-Horta C. Baixada de la Plana, 7
Barcelona Nord Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5E Sant Gervasi Residència El meu jardí C. Quatre Camins, 74
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7F Lisboa Residència el Vent C. del Vent, 4 bis (Torre)
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7F Lisboa Residencia Geriátrica Bon Viure C. Campoamor, 56, tor
Barcelona Nord Gràcia EAP Barcelona 6D Vallcarca Residència Geriàtrica Els Jardins de Barcelona C. Baró de la Barre, 5
Barcelona Nord Nou Barris EAP Barcelona 8C Turó de la Peira Residència Geriàtrica Star (residència assistida) Psg. Maragall, 306
Barcelona Nord Gràcia EAP Barcelona 6D Vallcarca Residència Jubany Av. República Argentina, 236
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7D Lisboa Residència la Torreta de Font d’en Fargues C. Gallecs, 14-16
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7F Lisboa Residència l’Estel d’Horta Psg. Valldaura, 92
Barcelona Nord Nou Barris EAP Barcelona 8K Porta Residència Nin Psg. Andreu Nin, 69-71
Barcelona Nord Nou Barris EAP Barcelona 8I Xafarines Residència Palamós C. Vesubi, 24-32, bxs
Barcelona Nord Nou Barris EAP Barcelona 8F Guineueta Residència Parc Central Psg. Valldaura, 142-146, bxs
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7D Lisboa Residència Pedrell C. Pedrell, 52
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7E Sant Rafael Residencia per a gent gran Emera Sant Genis C. Natzaret, 16
Barcelona Nord Nou Barris EAP Barcelona 8I Xafarines Residència per a gent gran Molí-Via Favència C. Molí, 67
Barcelona Nord Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5E Sant Gervasi Residencia San Miguel Arcángel C. Escipió, 17
Barcelona Nord Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5E Sant Gervasi Residència Santa Creu (servei de llar residència) C. Elisa, 22
Barcelona Nord Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5E Sant Gervasi Residència Santa Creu (servei de residència assistida) C. Elisa, 22
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7D Lisboa Residència Santa Rita Horta C. Baixada de la Plana, 16-18
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7E Sant Rafael Residencia Valle Hebrón C. Olvan, 5-11
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7E Sant Rafael Residencial Bacumar C. Domènech i Montaner, 2-10
Barcelona Nord Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5E Sant Gervasi Residencial Bellesguard Park C. Valeta d’Arquer, 30-34
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7E Sant Rafael Residencial Mas Piteu C. Natzaret, 67-81
Barcelona Nord Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5E Sant Gervasi Residencial Sant Gervasi Parc (servei de residència ass C. Teodora Lamadrid, 7
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7E Sant Rafael Ronda de Dalt Residencial, Llar Residència C. Pare Mariana, 15
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7E Sant Rafael Ronda de Dalt Residencial, Residència Assistida C. Pare Mariana, 15
Barcelona Nord Sarrià-Sant Gervasi EAP Barcelona 5E Sant Gervasi Sanitas Residencial Altanova C. Quatrecamins, 95
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7D Lisboa Sanitas Residencial Bonaire C. Alt de Pedrell, 100-120
Barcelona Nord Horta-Guinardó EAP Barcelona 7E Sant Rafael Santa Rosalia, Centre Residencial C. Santa Rosalia, 79-81

Font: Aplicatiu Gestió i Informació Residències (GIR). Any 2021

Captura de pantalla 2021-04-29 a las 22.29.59 Avís legal: La Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció, en els termes establerts per la Llicència Oberta Catalunya o l’instrument legal CC0 de Creative Commons, d’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública, els articles 74 i 75 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, de la transparència i del dret d’accés a la informació pública, i més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.En aquest cas, els continguts se subjecten a les condicions d’ús de la Llicència oberta d’ús d’informació – Catalunya següents: http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/llicencia-oberta-informacio-catalunya/