Les instruccions del Servei Català de la Salut (CatSalut) són la normativa que regula la sectorització de l’atenció a les persones amb malalties de determinades patologies d’acord amb la distribució territorial, les comunicacions i l’horari dels recursos disponibles. La Corporació Sanitària de Barcelona ha pres la iniciativa d’acompanyar aquestes instruccions amb una representació cartogràfica territorial utilitzant Google Maps i prenent com a base l’àrea bàsica de salut (ABS).

Aquesta representació consisteix en una plasmació visual dels recursos del terciarisme que ens pot permetre analitzar fluxos, coordinar processos enfocats a pacients entre l’hospital de Barcelona i l’hospital de destinació i realitzar l’anàlisi d’estratègies de variabilitat. Des d’aquest enllaç al web de Salut Integral Barcelona http://salutintegralbcn.gencat.cat/ca/ambits/terciarisme/ on podreu trobar tres menús desplegables amb la següent classificació:

map-google-3ciarisme

  • Oncologia d’alta especialització (àmbits territorials de referència dels hospitals de Barcelona ciutat)
  • Codis d’emergència (àmbit territorial de Catalunya)
  • Especialitats o patologies (àmbit territorial de Catalunya)
  • Centres, Serveis i Unitats de referència del Sistema Nacional de Salut  (CSUR)
  • Malalties minoritàries (àmbit territorial de Catalunya)

 

Data actualització: març 2019
Propera actualització segons normativa